Usługi elektroniczne na UKSW dla kandydatów na studia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej Państwa zainteresowania korzystaniem z usług elektronicznych na UKSW. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam dostosować ofertę usług do Państwa potrzeb.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 3 minuty: ANKIETA USŁUGI ELEKTRONICZNE Czytaj więcej

Dzień otwarty na UKSW - 26.04.2015 (niedziela)

Dzień otwarty na UKSW odbędzie się 26 kwietnia (niedziela) w kampusie przy ulicy Dewajtis. 

Dzień otwarty na UKSW

Więcej informacji: http://www.uksw.edu.pl/dzienotwarty

Najbliższa rekrutacja na studia (na rok akademicki 2015/2016)

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków studiów oraz wymagań rekrutacyjnych dla najbliższej rekrutacji tj. na rok akademicki 2015/16: ZASADY REKRUTACJI 2015/16. Uruchomienie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) nastąpi 1 czerwca.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że UKSW nie prowadzi rekrutacji śródrocznej (tj. na semestr letni).

Matura 2015 - czy to nowa matura?

Przypominamy, że tegoroczny egzamin maturalny (matura 2015) oraz wszystkie matury z lat poprzednich od 2005 roku, określone są jako" nowa matura" (zmiany w systemie maturalnym, które zostały wprowadzone w 2015 roku w liceach, a w 2016 roku zostaną wprowadzone w technikach, nie powodują, że egzamin maturalny z lat poprzednich zmienia nazwę na "stara matura").
"Stara matura", czyli egzamin dojrzałości obejmuje czas do 2004 roku.

Obliczanie wyniku rekrutacyjnego

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy podać swoje oceny w odpowiednim wierszu.
 
W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową (z lat 2005-2015) i starą maturą (tj. sprzed roku 2005).
 
Uwaga!

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji 2015/2016 - ważne dla tegorocznych maturzystów

Przedstawiamy zestawy przedmiotów, które będą uwzględniane przy kolejnej rekrutacji na studia stacjonarne na poszczególnych Wydziałach:

1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

biologia studia I stopnia
inżynieria środowiska studia I stopnia (studia 3,5-letnie inżynierskie) Czytaj więcej

Brak opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,
 
Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.

Kulturoznawstwo UKSW na 6. miejscu wśród kulturoznawstw w Polsce według rankingu „Perspektywy 2014”

Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” kierunek kulturoznawstwo prowadzony w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW uplasował się na 6. Czytaj więcej

Osoby niepełnosprawne

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ds. Osób Niepełnosprawnych dr Kazimierz Szałata wspólnie z mgr Radosławem Patelakiem zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni. Czytaj więcej

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach