Opłata rekrutacyjna - księgowanie (rekrutacja dodatkowa)

Przypominamy, że w dniu 15 września (piątek) upływa termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej w rekrutacji dodatkowej (zlecenia transakcji). Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Wpłaty wniesione w ostatnim dniu tj. 15 września, powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w dniu 19 września (wtorek) do godz. 8:30. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK i nieprzesyłanie dowodów wpłat.

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

7 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na teologię (rekrutacja dodatkowa)

Publikujemy informacje organizacyjne oraz szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na teologię (studia stacjonarne). Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

2 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Przypominamy, że kryterium rekrutacyjnym jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].

Składanie dokumentów na studia niestacjonarne

Dokumenty na studia niestacjonarne będą przyjmowane w następujących terminach (do wyczerpania limitów miejsc)

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Zakończyła się rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne oraz trwa rekrutacja na studia niestacjonarne.

Rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne będzie prowadzona w następujących terminach: Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 18 września 2017 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf

Kandydaci z maturą IB/EB

Szanowni kandydaci,
 
przypominamy, że osoby, które posiadają maturę IB/EB są proszone o przesłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu/zdjęcia swojego świadectwa.
W tytule maila proszę napisać "Matura IB" lub "Matura EB".

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Nagrody dla najlepszych maturzystów w rekrutacji 2017

Oblicz swój wynik rekrutacyjny

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy wpisać wyniki w odpowiednim wierszu.
 
W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową (z lat 2005-2017) i starą maturą (tj. sprzed roku 2005).
Arkusz ma charakter wyłącznie pomocniczy i służy przeliczeniu punktacji rekrutacyjnej na potrzeby kandydata. Ostateczny wynik rekrutacyjny jest przeliczany przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i będzie podany na indywidualnych kontach kandydatów.

Informacja dla osób ze "starą maturą" (sprzed 2005 roku), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw. „nowej matury” i chce, aby w postępowaniu kwalifikacyjnym został wzięty pod uwagę ten wynik (np. Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach