Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia stacjonarne

6 sierpnia o godz. 12:00 została uruchomiona w systemie IRK rejestracja dodatkowa na następujące kierunki studiów I stopnia stacjonarnych oraz jednolitych magisterskich:
Czytaj więcej

Kontakt z komisjami rekrutacyjnymi

Osoby, które chciałyby się skontaktować z komisjami rekrutacyjnymi prosimy o kontakt z dziekanatami poszczególnych wydziałów (dane adresowe na stronach www):

Wydziały: Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne

29 lipca o godz. 12:00 została uruchomiona w systemie IRK rejestracja dodatkowa na następujące kierunki studiów II stopnia stacjonarnych:
Czytaj więcej

Miejsca i terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek: Psychologia
22-25 lipca 2014 (wt. - pt. 9.00 -13.30)
29 lipca - 1 sierpnia 2014 (wt.- pt. 9.00 -13.30)
9 - 12 września  2014 (wt.-pt. 9.00 - 13.30)
16-17 września 2014 (wt.-śr. 9.00 - 13:30)
ul. Wóycickiego 1/3 w budynku nr 14 (instytut Psychologii) pokój 1407 Czytaj więcej

Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia - koniec zapisów

Zakończyły się zapisy na kierunek - pedagogika II stopnia, studia niestacjonarne. Brak wolnych miejsc.

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (na studia I stopnia) - rekrut. dodatkowa

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną.

Komunikat na koncie kandydata o opłacie rekrutacyjnej - rekrutacja dodatkowa

Przypominamy, że osoby, które zapisały się na kierunek w rekrutacji podstawowej (lipcowej), ale nie wniosły za ten zapis/zapisy opłaty rekrutacyjnej (na koncie komunikat: "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ"), a zapisują się w rekrutacji dodatkowej na kierunek/kierunki, wnoszą opłatę tylko za zapis/zapis w rekrutacji dodatkowej

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (na studia II stopnia) - rekrut. dodatkowa

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym biorących udział w rekrutacji dodatkowej:

Informacja dla kandydatów przyjętych na studia II stopnia stacjonarne (administracja, stosunki międzynarodowe)

Informacja dla kandydatów przyjęych w rekrutacji podstawowej (tj. kończącej się 11 lipca) na kierunki administracja, stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne.
Czytaj więcej

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli jest problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

  • w pozycji: Nazwa ukończonej szkoły średniej - należy wybrać/wpisać ukończoną szkołę średnią
  • w pozycji: nowa matura - należy po kolei uzupełnić: numer matury, data wystawienia dokumentu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, która wydała świadectwo (czyli z list wyboru wybrać: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA i wskazać stosowne miasto).

 

Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną (r. podstawowa)

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną.

Czytaj więcej

Kandydaci z maturą IB/EB

Kandydatom z Maturą Międzynarodową i Europejską biorącym udział w rekrutacji dodatkowej przypominamy o konieczności przesłana na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 14 września (niedziela, do końca dnia).

Brak opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,
 
Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.

Obliczanie wyniku rekrutacyjnego

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy podać swoje oceny w odpowiednim wierszu.

W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową i starą maturą.

Uwaga! Jeśli kandydat posiada zdany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym - do arkusza należy wpisać wyłącznie jeden, wybrany poziom danego przedmiotu!  Czytaj więcej

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach