Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne

29 lipca o godz. 12:00 została uruchomiona rejestracja dodatkowa na następujące kierunki studiów II stopnia stacjonarnych:
Czytaj więcej

Miejsca i terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek: Psychologia
22-25 lipca 2014 (wt. - pt. 9.00 -13.30)
29 lipca - 1 sierpnia 2014 (wt. - pt. 9.00 -13.30)
ul. Wóycickiego 1/3 w budynku nr 14 (instytut Psychologii) pokój 1407 Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (na studia II stopnia) - rekrut. dodatkowa

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym biorących udział w rekrutacji dodatkowej:

Informacja dla kandydatów przyjętych na studia II stopnia stacjonarne (administracja, stosunki międzynarodowe)

Informacja dla kandydatów przyjęych w rekrutacji podstawowej (tj. kończącej się 11 lipca) na kierunki administracja, stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne.
Czytaj więcej

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli jest problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

  • w pozycji: Nazwa ukończonej szkoły średniej - należy wybrać/wpisać ukończoną szkołę średnią
  • w pozycji: nowa matura - należy po kolei uzupełnić: numer matury, data wystawienia dokumentu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, która wydała świadectwo (czyli z list wyboru wybrać: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA i wskazać stosowne miasto).

 

Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną (r. podstawowa)

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną.

Czytaj więcej

Kandydaci z maturą IB/EB

Kandydatom z Maturą Międzynarodową i Europejską biorącym udział w rekrutacji dodatkowej przypominamy o konieczności przesłana na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 14 września (niedziela, do końca dnia).

Brak opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,
 
Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.

Obliczanie wyniku rekrutacyjnego

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy podać swoje oceny w odpowiednim wierszu.

W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową i starą maturą.

Uwaga! Jeśli kandydat posiada zdany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym - do arkusza należy wpisać wyłącznie jeden, wybrany poziom danego przedmiotu!  Czytaj więcej

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS, osób posiadających już ELS UKSW, oświadczenia na podaniu o wyrobienie ELS.

Kulturoznawstwo UKSW na 6. miejscu wśród kulturoznawstw w Polsce według rankingu „Perspektywy 2014”

Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” kierunek kulturoznawstwo prowadzony w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW uplasował się na 6. Czytaj więcej

Maturzyści chcą studiować prawo na UKSW

Prawo na UKSW jest na drugim miejsu pod względem ilości chętnych na miejsce:

Źródło: Rzeczpospolita rp.pl
C
ały artykuł: http://prawo.rp.pl/artykul/792784,1029725.html

Osoby niepełnosprawne

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ds. Osób Niepełnosprawnych dr Kazimierz Szałata wspólnie z mgr Radosławem Patelakiem zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni. Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach