Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne II stopnia

Dokumenty od kandydatów na studia II stopnia stacjonarne będą przyjmowane w podanych poniżej miejscach i terminach.
Jakie dokumenty przywieźć? --> Teczka kandydata
J
ak do nas dojechać? --> Dojazd
M
apka kampusu na Wóycickiego --> Mapka

Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i magisterskie

Kandydaci zakwalifikowani do złożenia dokumentów mogą składać dokumenty w dniach: 14, 15, 16 lipca (I tura) lub w przypadku późniejszej kwalifikacji - w kolejnych turach - proszę uważnie czytać komunikaty na kontach IRK. Poniżej - zbiorcze zestawienie Wydziałów wraz z miejscami i godzinami przyjmowania dokumentów. Czytaj więcej

Informacja o trwającej rekrutacji (terminy, rejestracja, opłaty)

Od 2 czerwca trwa rejestracja w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) -->
Czytaj więcej

Miejsca i terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek: Psychologia
22-25 lipca 2014 (wt. - pt. 9.00 -13.30)
29 lipca - 1 sierpnia 2014 (wt. - pt. 9.00 -13.30)
ul. Wóycickiego 1/3 w budynku nr 14 (instytut Psychologii) pokój 1407 Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne (administracja, stosunki międzynarodowe)

Szanowni Kandydaci na studia II stopnia!
Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników na studia stacjonarne I stopnia

11 lipca o godzinie 14:00 w systemie IRK na kontach kandydatów zostaną opublikowane wyniki na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie.

Rodzaje komunikatów o wyniku rekrutacji dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, wyświetlanych na kontach w IRK: Czytaj więcej

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli jest problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

  • w pozycji: Nazwa ukończonej szkoły średniej - należy wybrać/wpisać ukończoną szkołę średnią
  • w pozycji: nowa matura - należy po kolei uzupełnić: numer matury, data wystawienia dokumentu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, która wydała świadectwo (czyli z list wyboru wybrać: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA i wskazać stosowne miasto).

 

Rekrutacja kandydatów z maturą zagraniczną

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną.

Czytaj więcej

Rekrutacja kandydatów z dyplomem zagranicznym (na studia II stopnia)

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym:
Czytaj więcej

Kandydaci z maturą IB/EB

Kandydatom z Maturą Międzynarodową i Europejską przypominamy o konieczności przesłana na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 8 lipca (wtorek, do końca dnia).

Brak opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,
 
Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.

Obliczanie wyniku rekrutacyjnego

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy podać swoje oceny w odpowiednim wierszu.

W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową i starą maturą.

Uwaga! Jeśli kandydat posiada zdany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym - do arkusza należy wpisać wyłącznie jeden, wybrany poziom danego przedmiotu!  Czytaj więcej

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS, osób posiadających już ELS UKSW, oświadczenia na podaniu o wyrobienie ELS.

Kulturoznawstwo UKSW na 6. miejscu wśród kulturoznawstw w Polsce według rankingu „Perspektywy 2014”

Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” kierunek kulturoznawstwo prowadzony w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW uplasował się na 6. Czytaj więcej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach