Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne II tura

Osoby, które aktualnie mają status "zakwalifikowany" (oraz równocześnie nie mają komunikatu "nieprzyjęty") mogą składać dokumenty w 2 turze. Dotyczy to następujących kierunków:

Kampus Dewajtis (ul. Dewajtis 5) (wejście przez Nowy Gmach). Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników rekrutacji - studia stacjonarne

19 lipca (środa) o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów zostaną opublikowane wyniki na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz II stopnia.

Pozycja na liście oznacza pozycję na liście rankingowej, czyli liście wszystkich kandydatów na dany kierunek (również w przypadku osób wpisanych na listę rezerwową, bądź niezakwalifikowanych -> tzn. nie jest to pozycja na liście rezerwowej, czy liście niezakwalifikowanych).

Składanie dokumentów na studia niestacjonarne

Dokumenty na studia niestacjonarne będą przyjmowane:

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Zakończyła się rejestracja w systemie IRK na studia stacjonarne oraz trwa rejestracja na studia niestacjonarne.

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne zostaną podane na kontach kandydatów w IRK 19 lipca (środa) o godz. 12:00 (zakładka "wyniki rekrutacji").

Aktualnie kandydaci, którzy zarejestrowali się na studia stacjonarne mogą: Czytaj więcej

Liczba osób na miejsce w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy kandydaci, prezentujemy statystyki z tegorocznej rekrutacji - liczba kandydatów na miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 14 lipca 2017 (od godz. 14:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf

Kandydaci z maturą IB/EB

Szanowni kandydaci,
 
przypominamy, że osoby, które posiadają maturę IB/EB są proszone o przesłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu/zdjęcia swojego świadectwa.
W tytule maila proszę napisać "Matura IB" lub "Matura EB".

Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniach 13,14 lipca (czwartek, piątek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5: Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Nagrody dla najlepszych maturzystów w rekrutacji 2017

Oblicz swój wynik rekrutacyjny

Udostępniamy arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można szybko obliczyć, ile będzie wynosił wynik rekrutacyjny - wystarczy wpisać wyniki w odpowiednim wierszu.
 
W arkuszu jest rozróżnienie na kandydatów z nową (z lat 2005-2017) i starą maturą (tj. sprzed roku 2005).
Arkusz ma charakter wyłącznie pomocniczy i służy przeliczeniu punktacji rekrutacyjnej na potrzeby kandydata. Ostateczny wynik rekrutacyjny jest przeliczany przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i będzie podany na indywidualnych kontach kandydatów.

Informacja dla osób ze "starą maturą" (sprzed 2005 roku), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw. „nowej matury” i chce, aby w postępowaniu kwalifikacyjnym został wzięty pod uwagę ten wynik (np. Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach