Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne (rekrutacja dodatkowa)

20 września (środa) o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów zostały opublikowane wyniki na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.

Rodzaje komunikatów o wyniku rekrutacji dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, wyświetlanych na kontach w IRK:

Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne (rekrutacja dodatkowa)

Miejsca i godziny przyjmowania dokumentów ->>

Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

7 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na teologię (rekrutacja dodatkowa)

Publikujemy informacje organizacyjne oraz szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na teologię (studia stacjonarne). Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

2 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Przypominamy, że kryterium rekrutacyjnym jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Zakończyła się rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne. Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 18 września 2017 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf

Kandydaci z maturą IB/EB

Szanowni kandydaci,
 
przypominamy, że osoby, które posiadają maturę IB/EB są proszone o przesłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu/zdjęcia swojego świadectwa.
W tytule maila proszę napisać "Matura IB" lub "Matura EB".
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach