Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Została uruchomiona rejestracja w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) --> www.irk.uksw.edu.pl

Szczegóły -> HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017/18
Lista kierunków oraz wymagań rekrutacyjnych -> ZASADY REKRUTACJI 2017/18.
Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 14 lipca 2017 (od godz. 14:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> zostaną podane wkrótce.

Kandydaci z maturą IB/EB

Szanowni kandydaci,
 
przypominamy, że osoby, które posiadają maturę IB/EB są proszone o przesłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu/zdjęcia swojego świadectwa.
W tytule maila proszę napisać "Matura IB" lub "Matura EB".

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy pytania do rozmów kwalifikacyjnych na kierunki na Wydziale Teologicznym: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne)

Rozmowy odbędą się w dniach 13,14 lipca (czwartek, piątek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5: Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Składanie dokumentów na studia niestacjonarne

Dokumenty na studia niestacjonarne będą przyjmowane:

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Nagrody dla najlepszych maturzystów w rekrutacji 2017

Nasza uczelnia przygotowała tablety, smartfony oraz kamery cyfrowe dla kandydatów na studia stacjonarne, którzy na tegorocznej maturze uzyskali z dowolnego przedmiotu 100% na poziomie rozszerzonym. Nagrody otrzymają osoby, które uzyskały wspomnianą punktację oraz wezmą udział w rekrutacji, złożą dokumenty na studia, zostaną przyjęte oraz rozpoczną studia. Najlepsi maturzyści, zapraszamy na studia w UKSW!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach