Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

7 sierpnia (o godz. 12:00) rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):


WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

  • nauki o rodzinie (8)

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

  • fizyka (6)
  • chemia (11)

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO: Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na teologię (rekrutacja dodatkowa)

Publikujemy informacje organizacyjne oraz szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na teologię (studia stacjonarne). Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniu 18 września (poniedziałek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

2 sierpnia o godz. 12:00 rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Przypominamy, że kryterium rekrutacyjnym jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].

Składanie dokumentów na studia niestacjonarne

Dokumenty na studia niestacjonarne będą przyjmowane w następujących terminach (do wyczerpania limitów miejsc)

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Zakończyła się rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne oraz trwa rekrutacja na studia niestacjonarne.

Rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne będzie prowadzona w następujących terminach: Czytaj więcej

Liczba osób na miejsce w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy kandydaci, prezentujemy statystyki z tegorocznej rekrutacji - liczba kandydatów na miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

Czytaj więcej

Wyjazd integracyjny Camp Zero 2017

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 18 września 2017 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf

Kandydaci z maturą IB/EB

Szanowni kandydaci,
 
przypominamy, że osoby, które posiadają maturę IB/EB są proszone o przesłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu/zdjęcia swojego świadectwa.
W tytule maila proszę napisać "Matura IB" lub "Matura EB".
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach