Osoby niepełnosprawne

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością dr Agnieszka Regulska wspólnie z mgr Radosławem Patelakiem zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni.

Jak zarejestrować się u Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością?

Wystarczy pobrać ankietę, dostępną na stronie:
http://www.uksw.edu.pl/pl/studenci-niepelnosprawni/
wypełnić ją i podpisaną złożyć w czasie dyżurów u Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do okazania do wglądu).
Rejestracja u Pełnomocnika da Państwu możliwość skorzystania w trakcie studiów z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwi rejestrację i wypełnienie w systemie USOSWEB wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie przyjmował wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia od dnia 1 września (ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokoje 002 i 003).
Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie:
http://www.dpm.uksw.edu.pl

Zakres wykonywanych zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:

  • rejestracja osób niepełnosprawnych
  • wypisywanie zaświadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  • przekazywanie opinii dla dziekanatów i wykładowców o trudnościach związanych z niepełnosprawnością naszych studentów
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni
  • przekazywanie Informacji o programach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych
  • Informowanie o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla osób niepełnosprawnych


Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością – dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter) w następujących dniach:

środy: 13.15 – 14.45
soboty: 13.00 – 14.30 (dyżury sobotnie odbywają się tylko w trakcie zjazdów studentów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW).

 
W sprawie uzgodnień innych terminów we wrześniu proszę o indywidualny 
kontakt mailowy (a.regulska@uksw.edu.pl).
 

mgr Radosław Patelak  e-mail: r.patelak@uksw.edu.pl lub: pelnomocnik@uksw.edu.pl,
tel.: 22 569 68 51, kom.: 663 741 663, 
Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 005 (siedziba Biura Rekrutacji na parterze)
Dyżury: pon.-pt. 8:30-15:30.
Zapraszamy na stronę pełnomocnika: link


UWAGA! Czas spotkań z osobami odpowiedzialnymi należy ustalić wcześniej telefonicznie lub mailowo.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach