Statystyki rekrutacji

Przedstawione poniżej dane mają charakter orientacyjny.  W związku z mniejszymi niż w rekrutacji 2016/17 limitami miejsc, punktacja ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu w tegoroczej rekrutacji może być znacząco wyższa w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji. Czynnikami, które wpływają na wysokość punktacji ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu miejsc są: limit miejsc, liczba kandydatów oraz osiągnięte przez nich wyniki maturalne.

Liczba osób na miejsce - rekrutacja 2016/2017

Liczba osób na miejsce w rekrutacji 2016/2017 (dane po 1. turze rekrutacji)  - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Psychologia 9,80
Ekonomia 6,34
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 3,86
Prawo 3,83
Pedagogika 3,57
Socjologia 2,70
Archeologia 2,68
Administracja 2,66
Filologia włoska (specjalność) 2,64
Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 2,60
Pedagogika specjalna 2,43
Filologia polska 2,41
Biologia 2,28
Inżynieria środowiska 2,23
Chemia 2,14
Politologia 2,13
Komunikacja medialno-kulturowa 2,12
Dziennikarstwo ogólne 2,08
Stosunki międzynarodowe 2,02
Historia 2,00
Informatyka 2,00
Praca socjalna 2,00
Europeistyka 1,74
Kulturoznawstwo 1,64
Filozofia 1,56
Człowiek w cyberprzestrzeni 1,52
Historia sztuki 1,45
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,36
Matematyka 1,35
Religioznawstwo 1,30
Ochrona środowiska 1,26
Ochrona dóbr kultury i środowiska 1,24
 

Progi punktowe w rekrutacji 2016/2017 (I tura rekrutacji) - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
- punktacja ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu miejsc na dany kierunek

Psychologia 69,00
Prawo 67,90
Ekonomia 62,95
Archeologia 62,80
Filologia włoska (specjalność) 62,00
Filologia polska 61,10
Historia 60,60
Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 59,70
Komunikacja medialno-kulturowa 59,22
Dziennikarstwo ogólne 59,22
Administracja 54,20
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 52,90
Kulturoznawstwo 52,30
Biologia 50,70
Politologia 50,00
Stosunki międzynarodowe 49,90
Socjologia 49,40
Pedagogika 48,90
Filozofia 48,10
Inżynieria środowiska 46,90
Pedagogika specjalna 46,40
Historia sztuki 46,40
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 45,70
Europeistyka 45,50
Informatyka 43,60
Praca socjalna 43,45
Religioznawstwo 43,00
Matematyka 41,60
Człowiek w cyberprzestrzeni 40,85
Chemia 40,20
Ochrona środowiska 35,30
Ochrona dóbr kultury i środowiska 34,90
 

Statystyki z poprzednich lat (pliki pdf):

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach