Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (rekrutacja dodatkowa)

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 18 września 2017 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf


Kandydaci, którzy posiadają dyplom zagraniczny i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do egzaminu z języka polskiego.

Z egzaminu z języka polskiego mogą być zwolnione osoby, które:
a) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez jedną z jednostek wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców] i prześlą skan tego dokumentu do dnia 11 września (do końca dnia) e-mailem na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl;
lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i prześlą skan tego certyfikatu do dnia 11 września (do końca dnia) e-mailem na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl
[UWAGA: w dniach 21 sierpnia - 3 września e-mail nie będzie obsługiwany -> odpowiedzi na pytania kierowane w tym czasie, będą udzielane od dnia 4 września]
 
Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu znajomości języka polskiego do 11 września (do końca dnia), nie tracą szansy na udział w rekrutacji -> mogą one przystąpić do egzaminu z języka polskiego.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 18 września 2017 (godz. 8:30), sala 326, kampus przy ul. Dewajtis 5.


KWALIFIKACJA:
W dniu 20 września o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 21 września):
Osoby z dyplomem zagranicznym i obywatelstwem zagranicznym najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, 1 piętro, pokój 406, w godzinach 9:00-12:30.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ
UWAGA: osoby z obywatelstwem zagranicznym i dyplomem polskiej uczelni również zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, 1 piętro, pokój 406, w godzinach 9:00-12:30.
Osoby z dyplomem zagranicznym i obywatelstwem polskim składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach