Matura IB/EB

1. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, zostaną zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego na dowolny kierunek UKSW, otrzymując tym samym maksymalną punktację. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z "nową maturą" oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej HL - poziomowi rozszerzonemu:

poziom SL/HL podstawowy = SL
(% pkt)
rozszerzony = HL
(% pkt)
7 100 100
6 86 85
5 72 70
4 58 55
3 44 40
2 30 25
1 0 10


2. Przyjęcie kandydatów z dyplomem EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z "nową maturą" oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB Egzamin maturalny ("nowa matura")
9,00 - 10,00 100%
8,00 - 8, 95 90%
7,00 - 7,95 75%
6,00 - 6,95 60%
5,00 - 5,95 45%
4,00 - 4,95 30%

 

3. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy "sztuka"

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy "sztuka"

* historia

* sztuka
* muzyka


 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach