Studia niestacjonarne

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne są prowadzone na następujących kierunkach:

 

1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

psychologia jednolite studia magisterskie

 

2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

matematyka studia I stopnia

informatyka studia I stopnia

 

3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia, studia II stopnia

ekonomia studia I stopnia

 

4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

filologia polska studia I stopnia, studia II stopnia

kulturoznawstwo studia I stopnia, studia II stopnia

 

5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

pedagogika studia I stopnia, studia II stopnia

pedagogika specjalna studia I stopnia

 

6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

prawo jednolite studia magisterskie

administracja studia I stopnia, studia II stopnia

 

7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

prawo kanoniczne jednolite studia magisterskie

 

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

nauki o rodzinie studia I stopnia, studia II stopnia

 

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

teologia (specjalność: teologia ogólna) jednolite studia magisterskie

religioznawstwo studia I stopnia.

 

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach