Rekrutacja śródroczna na II. semestr roku akademickiego 2022/2023

Informujemy, że w miesiącach styczeń - luty 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja śródroczna, tj. rekrutacja na drugi semestr roku akademickiego 2022/2023 na kierunek inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.

Statystyki rekrutacji letniej 2022/2023

Przedstawiamy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Czytaj więcej

Kandydaci z niepełnosprawnością

Przedstawiamy zasady, dokumenty oraz sposoby przeprowadzenia rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, które chcą studiować na UKSW.

Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach