Najbliższa rekrutacja na studia (na rok akademicki 2021/22)

Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (zajęcia od października 2021 roku) planowane jest w czerwcu. Ogłoszenie wyników i przyjmowanie dokumentów na studiach, na których rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, planowane jest na drugą połowę lipca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany przed rozpoczęciem rekrutacji.

Progi punktowe i liczba osób na miejsce w rekrutacji 2020/2021

Poniżej prezentujemy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w minionej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacji na rok akademicki 2020/21). Próg oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc dla danego kierunku określonym Uchwałą Senatu UKSW:

Czytaj więcej

Kontakt z Biurem Rekrutacji

W związku ze stanem epidemii biuro nie przyjmuje interesantów w siedzibie jednostki. Prosimy wyłącznie o kontakt drogą elektroniczną [via e-mail oraz Facebook "Rekrutacja - UKSW w Warszawie"] lub telefoniczny w godz. 9:00-14:00.

Osoby niepełnosprawne

Szanowni Kandydaci z niepełnosprawnością,

Informujemy Państwa, że zgodnie z § 16 uchwały nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022: Czytaj więcej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach