Opłata rekrutacyjna - księgowanie

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia stacjonarne (wszystkie kierunki) oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna) jest 14 lipca (niedziela).

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym - studia I stopnia i jednolite mgr

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE –  campus przy ul. Dewajtis 5, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW
15-16 lipca 2019 r. godz. 9:00 - 14:00 Czytaj więcej

Tezy do rozmów na II stopniu - Wydział Teologiczny

15-16 lipca 2019 r. godz. 9:00 - 14:00
dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia (komunikacja medialno-marketingowa) - sale 327, 328, 329 (łącznik parter)

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy), Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów na studiach niestacjonarnych

Szanowni kandydaci,

dokumenty na studia niestacjonarne, na których obowiązuje kolejność zgłoszeń, będą przyjmowane: 

Egzaminy wstępne dla kandydatów na II stopień studiów

Szanowni Państwo,
na 3 wydziałach (Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 14 lipca (niedziela, do końca dnia).

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 16 lipca 2019 (od godz. 14:30) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal - plik pdf

Liczba osób na miejsce w rekrutacji podstawowej 2018/19

Liczba osób na miejsce dla studiów STACJONARNYCH I stopnia i jednolitych magisterskich Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Osoby niepełnosprawne

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością dr Agnieszka Regulska wspólnie z mgr Radosławem Patelakiem zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni.

Jak zarejestrować się u Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością? Czytaj więcej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach