Rekrutacja uzupełniająca (studia stacjonarne II stopnia)

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia na następujących kierunkach: Czytaj więcej

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA W UKSW (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ -> REKRUTACJA DODATKOWA): ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE STANEM PANDEMII, MIEJSCA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

UWAGA!

DOKUMENTY MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRE NA SWOIM KONCIE ZOSTANĄ ZAPROSZONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Szczegóły na kontach kandydatów w IRK i poniżej

Przed złożeniem dokumentów koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Brak spełnienia poniższych wymogów spowoduje, że kandydat nie będzie mógł wejść na teren uczelni. Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów na studiach bez kwalifikacji (studia niestacjonarne)

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ ZZasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW  

Terminy przyjmowania dokumentów przez poszczególne wydziały, po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK (przy składaniu wymagana maseczka oraz własny długopis):

 


Wydział Prawa i Administracji

Informacja o rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Trwa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków studiów oraz wymagań rekrutacyjnych dla rekrutacji na rok akademicki 2020/21 -> ZASADY REKRUTACJI 2020/21 oraz HARMONOGRAMEM REKRUTACJI 2020/21.
Czytaj więcej

Opłata rekrutacyjna - księgowanie (rekrutacja dodatkowa)

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia z kwalifikacją tj. kierunki studiów stacjonarnych jest 5 październik (poniedziałek). Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK i nieprzesyłanie dowodów wpłat na adres e-mail. Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Opłaty dokonane w ostatnich dniach rejestracji zostaną zaksięgowane najpóźniej w dniu 7 października (środa) o godz. 9:00.

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym - studia I stopnia i jednolite mgr

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna)

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: komunikacja medialno-religijna) odbędą się w kampusie przy ul. Dewajtis 5, rozmowy w godz. 9:00 - 14:00 w sali 42 (Stary Gmach, parter) w dniu 6 i 7 października. Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia objęte rozmowami kwalifikacyjnymi (dla pozostałych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia rekrutacja na podstawie średniej ocen z toku studiów):  

Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 10 września (od godz. 12) do 5 października (do końca dnia) odbywała się rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbędzie rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI (odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (Odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów

Dokumenty można odbierać w dziekanatach poszczególnych kierunków w dniach 4 oraz 8 i 9 września w bud. nr 23.

Obowiązują standardowe godziny przyjęć w Dziekanatach:

wtorek, środa            godz. 9.00 - 12.00;

Dziekanat

Progi punktowe i liczba osób na miejsce w rekrutacji 2020/2021

Progi i liczba osób na miejsce w tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Próg oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc

Czytaj więcej

Informacja o egzaminie z języka polskiego dla cudzoziemców (osób, które otrzymają informację mailową o konieczności przystąpienia do egzaminu na podstawie przesłanych dokumentów)

 

Egzamin centralny ze znajomości języka polskiego – 6 października 2020 roku - odbędzie się on w formie zdalnej.

Pierwszym etapem jest weryfikacja tożsamości kandydatów. Rozpocznie się ona o godzinie 9:30.  

Link do weryfikacji tożsamości (będzie czynny w dniu 06.10.2020 od godziny 9:30):

Link: https://uksw.webex.com/meet/wnh_polski_B1_B2_06.10.20

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 5 października (poniedziałek, do końca dnia). 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 06 października w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 06 października o godzinie 8:30 do zdalnej wetryfikacji znajomości języka polskiego (informacja o egzaminie z języka polskiego)

 

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach