Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, że najbliższa rekrutacja na studia, tj. rekrutacja na rok akademicki 2023/2024, odbędzie się w miesiącach czerwiec - lipiec 2023 r. Harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany w marcu. Zapraszamy do zapoznania się z ZASADAMI REKRUTACJI.

Przyjmowanie dokumentów na inżynierię środowiska

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia na kierunku inżynieria środowiska odbędzie się:

  • 14, 15 lutego 2023 r. (wtorek, środa) w godzinach:
    14 lutego (wtorek) - 7:00-12:00
    15 lutego (środa) - 12:00-17:00

Miejsce przyjmowania dokumentów: ul. Wóycickiego 1/3, Dziekanat, budynek 23, pok. 409, IV piętro,
e-mail: wbns@uksw.edu.pl, tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87.

Rekrutacja śródroczna na II. semestr roku akademickiego 2022/2023

Informujemy, że aktualnie prowadzona jest rekrutacja śródroczna, tj. rekrutacja na drugi semestr roku akademickiego 2022/2023 na kierunek inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.
Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji letniej 2022/2023

Przedstawiamy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Czytaj więcej

Problem: brak maila aktywującego konto w IRK - Gmail, poczta WP

Zdarza się, że poczta (np. Gmail, poczta WP) traktuje maile aktywujące konto w systemie IRK jako spam.

Czytaj więcej

Kandydaci z niepełnosprawnością

Przedstawiamy zasady, dokumenty oraz sposoby przeprowadzenia rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, które chcą studiować na UKSW.

Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach