Rekrutacja śródroczna na II. semestr roku akademickiego 2022/2023

Informujemy, że aktualnie prowadzona jest rekrutacja śródroczna, tj. rekrutacja na drugi semestr roku akademickiego 2022/2023 na kierunek inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.
Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji letniej 2022/2023

Przedstawiamy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Czytaj więcej

Problem: brak maila aktywującego konto w IRK - Gmail, poczta WP

Zdarza się, że poczta (np. Gmail, poczta WP) traktuje maile aktywujące konto w systemie IRK jako spam.

Czytaj więcej

Kandydaci z niepełnosprawnością

Przedstawiamy zasady, dokumenty oraz sposoby przeprowadzenia rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, które chcą studiować na UKSW.

Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach