W dniu 14 sierpnia (piątek) Biuro Rekrutacji nieczynne

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Trwa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków studiów oraz wymagań rekrutacyjnych dla rekrutacji na rok akademicki 2020/21 -> ZASADY REKRUTACJI 2020/21 oraz HARMONOGRAMEM REKRUTACJI 2020/21.
Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów na studiach bez kwalifikacji (studia niestacjonarne)

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ ZZasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW  

Terminy przyjmowania dokumentów przez poszczególne wydziały, po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK (przy składaniu wymagana maseczka oraz własny długopis):

Kampus Dewajtis, ul. Dewajtis 5

 
Wydział Teologiczny
Teologia ogólna
Dokumenty będą przyjmowane od 15 lipca w godzinach od 9 do 13 w pokoju nr 48

Opłata rekrutacyjna - księgowanie

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia z kwalifikacją tj. kierunki studiów stacjonarnych na wszystkich wydziałach oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna) jest 17 sierpnia (poniedziałek).

Informacja o egzaminie z języka polskiego dla cudzoziemców (osób, które otrzymały informację mailową o konieczności przystąpienia do egzaminu na podstawie przesłanych dokumentów)

  1. Weryfikacja znajomości języka polskiego odbędzie się w dniu 18 sierpnia w formie zdalnej w grupach:
  1. o godzinie 8:30 poziom B2 (dotyczy dyplomów zagranicznych):
  2. o godzinie 10:00 poziom B1 (dotyczy matur zagranicznych) – 1 grupa (osoby, które od nazwisk na literę „A” do nazwisk na literę „M”
  3. o godzinie 11:30 poziom B1 (dotyczy matur zagranicznych) – 2 grupa (osoby od nazwisk na literę „N” do nazwisk na literę „Z”
  1. Aby przystąpić do weryfikacji należy posiadać

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 17 sierpnia (poniedziałek, do końca dnia). 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 19 sierpnia w miejscu i godzinach podanych poniżej. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 18 sierpnia o godzinie 8:30 do zdalnej wetryfikacji znajomości języka polskiego (informacja o egzaminie z języka polskiego)

KAMPUS DEWAJTIS: Czytaj więcej

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia objęte rozmowami kwalifikacyjnymi (dla pozostałych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia rekrutacja na podstawie średniej ocen z toku studiów):  

Czytaj więcej

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym - studia I stopnia i jednolite mgr

Rozmowy kwalifikacyjne na Wydział Teologiczny odbędą się w dniach 18-19-20 sierpnia w godzinach 9-14, kampus Dewajtis 5, 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna) Czytaj więcej

Kontakt z Biurem Rekrutacji

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UKSW oraz Zarządzeniem Kanclerza UKSW z dnia 12 marca 2020 r., od dnia 13 marca do odwołania biuro nie przyjmuje interesantów w siedzibie jednostki (prosimy wyłącznie o kontakt drogą elektroniczną [via e-mail oraz Facebook "Rekrutacja - UKSW w Warszawie"] lub telefoniczny w godz. Czytaj więcej

Liczba osób na miejsce i progi punktowe w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie 2019/2020

Liczba osób na miejsce:
Kierunek lekarski 16,41
Psychologia 13,82
Ekonomia 8,94
Administracja 6,20
Prawo 6,06
Stosunki międzynarodowe 5,50
Informatyka 5,29
Pielęgniarstwo 5,20
Filologia włoska
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach