Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne (3. tura)

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca (tura nr 3) na następujące kierunki studiów stacjonarnych:

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
1) archeologia (studia stacjonarne II stopnia)

Rejestracja w IRK oraz przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne

Szanowni Kandydaci,

przedstawiamy wykaz terminów i miejsc przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne, na których o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów,

Wyjątek stanowią studia niestacjonarne na kierunkach: psychologia, kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne. Czytaj więcej

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA STACJONARNE

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW wg harmonogramu rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

19 września o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'Zgłoszenia rekrutacyjne') zostaną opublikowane wyniki kwalifikacji na kierunkach, na których rejestracja zakończyła się 11 września (rekrutacji dodatkowej).

Rodzaje komunikatów o wyniku kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wyświetlanych na kontach w IRK:

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne

W terminie od 5 sierpnia (od godz. 12) do 11 września (do końca dnia) odbędzie się rekrutacja dodatkowa na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Progi punktowe w rekrutacji 2022/23

Progi punktowe oraz liczba osób na miejsce w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie kandydata w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Rozmowy kwalifikacyjne na Wydział Teologiczny - rekrutacja dodatkowa

Rozmowy kwalifikacyjne na studia stacjonarne:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 12, i 13 września 2022 r. w godz. 9:00 - 14:00 w campusie przy ul. Dewajtis 5.

Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”. Czytaj więcej

Brak maila aktywującego konto

Szanowny kandydacie,

w przypadku braku maila aktywującego konto w IRK - zalecamy sprawdzenie folderu ze spamem. Czasami reguły poczty powodują, że maile z systemu tam trafiają :/ 

Zalecamy również, aby po odnalezieniu maila - oznaczyć go jako zwykłą pocztę - aby później Państwo otrzymywali maile z systemu IRK z informacjami np. odnośnie kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Rozpoczęła się rekrutacja na studia. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji 2021/2022

Przedstawiamy statystyki ubiegłorocznej rekrutacji na wszystkie kierunki studiów. Zawierają m.in. progi punktowe z jakimi zakwalifikowano ostatnią osobę w ramach limitu miejsc.

Czytaj więcej

Kandydaci z niepełnosprawnością

Przedstawiamy zasady, dokumenty oraz sposoby przeprowadzenia rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, które chcą studiować na UKSW.

Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach