Ogłoszenie wyników na studia z kwalifikacją

19 lipca (poniedziałek) o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'wyniki rekrutacji') zostały opublikowane wyniki pierwszej kwalifikacji dla studiów z kwalifikacją, dla których rejestracja zakończyła się 9 lipca (dotyczy studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach oraz studiów niestacjonarnych na niektórych kierunkach tj. pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia).

ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Drodzy Kandydaci na studia, 

Informujemy, że zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) umieszczane na koncie kandydata, nie ma wpływu na wyniki rekrutacji. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na akceptację zdjęć. Wgrywanie zdjęć jest możliwe także po zakończeniu zapisów na studia.

Więcej informacji o zdjęciu do ELS

Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (terminy, rejestracja, opłaty)

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) twa rejestracja na studia na rok akademicki 2021/22. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI oraz ZASADAMI REKRUTACJI. Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Państwo, prezentujemy statystyki odnośnie rekrutacji na studia.
Próg oznacza ostatnią osobę zakwalifikowaną w ramach limitu miejsc.

Czytaj więcej

Opłata rekrutacyjna - księgowanie

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia z kwalifikacją jest 9 lipca (piątek) - dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz niektórych kierunków studiów niestacjonarnych, tj. pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia - WBNS, WMP, WT

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 13 lipca (wtorek).

Czytaj więcej

Składanie dokumentów na studiach niestacjonarnych bez kwalifikacji

Szanowni Kandydaci,
dokumenty będą przyjmowane na poszczególnych Wydziałach:

Terminy i miejsce składania dokumentów na studia niestacjonarne:

Dokumenty na wszystkich wydziałach przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc, nie dłużej niż do 24 września 2021 r

Wykaz dokumentów Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie kandydata w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), które przystąpiły do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 9 lipca (piątek, do końca dnia). 

Progi punktowe i liczba osób na miejsce w rekrutacji 2020/2021

Poniżej prezentujemy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w minionej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacji na rok akademicki 2020/21). Próg oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc dla danego kierunku określonym Uchwałą Senatu UKSW:

Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 14 lipca w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 13 lipca o godzinie 9:00 do wetryfikacji znajomości języka polskiego.

Zasady BHP obowiązujące na egzaminie: WYTYCZNE Czytaj więcej

Kontakt z Biurem Rekrutacji

W związku ze stanem epidemii biuro nie przyjmuje interesantów w siedzibie jednostki. Prosimy wyłącznie o kontakt drogą elektroniczną [via e-mail oraz Facebook "Rekrutacja - UKSW w Warszawie"] lub telefoniczny w godz. 9:00-14:00.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach