Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (terminy, rejestracja, opłaty)

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zakończyła się rejestracja na studia na rok akademicki 2021/22 (na semestr zimowy).

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/22 (na semestr zimowy)
ZASADY REKRUTACJI 2
021/22
Czytaj więcej

Rekrutacja na studia niestacjonarne bez kwalifikacji

Szanowni Kandydaci,

UWAGA! Przed złożeniem dokumentów koniecznie zapoznaj się z WYTYCZNYMI oraz Wykazem dokumentów

Terminy i miejsce składania dokumentów na studia niestacjonarne bez kwalifikacji:
  Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca na studia z kwalifikacją

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona była rekrutacja uzupełniająca na studia z kwalifikacją na następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

Ogłoszenie wyników na studia z kwalifikacją (rekrutacja dodatkowa)

17 września o godzinie 14:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'wyniki rekrutacji') zostały opublikowane wyniki kwalifikacji w rekrutacji dodatkowej (dotyczy kierunków, dla których rejestracja zakończyła się 12 września).

Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 6 sierpnia (od godz. 12) do 12 września (do końca dnia) odbywała się rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbywała się rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia - WBNS, WMP, WT (rekrutacja dodatkowa)

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Państwo, prezentujemy statystyki odnośnie rekrutacji na studia.
Próg oznacza ostatnią osobę zakwalifikowaną w ramach limitu miejsc.

Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie kandydata w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), które przystąpiły do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 12 września (niedziela, do końca dnia). 

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 15 września w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 14 lwrześnia o godzinie 9:00 do wetryfikacji znajomości języka polskiego.

Zasady BHP obowiązujące na egzaminie: WYTYCZNE

Na egzamin należy mieć ze sobą dokumnet ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kandydata. 

Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Osoby niepełnosprawne

Szanowni Kandydaci z niepełnosprawnością,

Informujemy Państwa, że zgodnie z § 16 uchwały nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022: Czytaj więcej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach