Ogłoszenie wyników na studia z kwalifikacją (rekrutacja dodatkowa)

17 września o godzinie 14:00 w systemie IRK na kontach kandydatów (w zakładce 'wyniki rekrutacji') zostały opublikowane wyniki kwalifikacji w rekrutacji dodatkowej (dotyczy kierunków, dla których rejestracja zakończyła się 12 września).

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA W UKSW W REKRUTACJI DODATKOWEJ: (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ): ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE STANEM PANDEMII, MIEJSCA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

UWAGA!

DOKUMENTY MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRE NA SWOIM KONCIE W IRK ZOSTANĄ ZAPROSZONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Szczegóły na kontach kandydatów w IRK (zakładka "wyniki rekrutacji") i poniżej Czytaj więcej

Rekrutacja na studia niestacjonarne bez kwalifikacji

Szanowni Kandydaci,

Rejestracja w systemie IRK na studia niestacjonarne bez kwalifikacji trwa do 23 września (do końca dnia). Dokumenty na wszystkich wydziałach przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc, nie dłużej niż do 24 września.

Wykaz dokumentów Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na kierunek lekarski (studia niestacjonarne)

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona jest rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim (studia jednolite magisterskie):

Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 6 sierpnia (od godz. 12) do 12 września (do końca dnia) odbywała się rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbywała się rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (terminy, rejestracja, opłaty)

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) trwa rejestracja na studia na rok akademicki 2021/22. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI oraz ZASADAMI REKRUTACJI. Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca na studia z kwalifikacją

Informujemy, że w systemie IRK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na studia z kwalifikacją na następujące kierunki:

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia - WBNS, WMP, WT (rekrutacja dodatkowa)

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

Czytaj więcej

Statystyki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Państwo, prezentujemy statystyki odnośnie rekrutacji na studia.
Próg oznacza ostatnią osobę zakwalifikowaną w ramach limitu miejsc.

Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie kandydata w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), które przystąpiły do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 12 września (niedziela, do końca dnia). 

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 15 września w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 14 lwrześnia o godzinie 9:00 do wetryfikacji znajomości języka polskiego.

Zasady BHP obowiązujące na egzaminie: WYTYCZNE

Na egzamin należy mieć ze sobą dokumnet ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kandydata. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach