Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 10 września (od godz. 12) do 5 października (do końca dnia) odbędzie rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbędzie rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA W UKSW (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ -> REKRUTACJA PODSTAWOWA): ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE STANEM PANDEMII, MIEJSCA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW, MAPKI Z LOKALIZACJĄ WYDZIAŁÓW

UWAGA!

DOKUMENTY MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRE NA SWOIM KONCIE ZOSTANĄ ZAPROSZONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Szczegóły na kontach kandydatów w IRK i poniżej

Przed złożeniem dokumenów koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Brak spełnienia poniższych wymogów spowoduje, że kandydat nie będzie mógł wejść na teren uczelni. Czytaj więcej

Informacja o rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Trwa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków studiów oraz wymagań rekrutacyjnych dla rekrutacji na rok akademicki 2020/21 -> ZASADY REKRUTACJI 2020/21 oraz HARMONOGRAMEM REKRUTACJI 2020/21.
Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów na studiach bez kwalifikacji (studia niestacjonarne)

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ ZZasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW  

Terminy przyjmowania dokumentów przez poszczególne wydziały, po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK (przy składaniu wymagana maseczka oraz własny długopis):

Kampus Dewajtis, ul. Dewajtis 5

 
Wydział Teologiczny
Teologia ogólna
Dokumenty będą przyjmowane od 15 lipca w godzinach od 9 do 13 w pokoju nr 48

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI (odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (Odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów

Dokumenty można odbierać w dziekanatach poszczególnych kierunków w dniach 4 oraz 8 i 9 września w bud. nr 23.

Obowiązują standardowe godziny przyjęć w Dziekanatach:

wtorek, środa            godz. 9.00 - 12.00;

Dziekanat

Progi punktowe i liczba osób na miejsce w rekrutacji 2020/2021

Progi i liczba osób na miejsce w tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Próg oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc

Czytaj więcej

Informacja o egzaminie z języka polskiego dla cudzoziemców (osób, które otrzymają informację mailową o konieczności przystąpienia do egzaminu na podstawie przesłanych dokumentów)

 

Egzamin centralny ze znajomości języka polskiego – 6 października 2020 roku - odbędzie się on w formie zdalnej.

Pierwszym etapem jest weryfikacja tożsamości kandydatów. Rozpocznie się ona o godzinie 9:30.  

Link do weryfikacji tożsamości (będzie czynny w dniu 06.10.2020 od godziny 9:30):

Link zostanie podany na stronie internetowej  w późniejszym czasie.

 

Matura IB/EB

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres irk@uksw.edu.pl skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 5 października (poniedziałek, do końca dnia). 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 06 października w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 06 października o godzinie 8:30 do zdalnej wetryfikacji znajomości języka polskiego (informacja o egzaminie z języka polskiego)

 

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Kierunki studiów II stopnia objęte rozmowami kwalifikacyjnymi (dla pozostałych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia rekrutacja na podstawie średniej ocen z toku studiów):  

Czytaj więcej

Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw.

Informacja dla kandydatów ze "starą maturą" w skali ocen 2-5 (do roku 1991 r.)

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie z maturą uzyskaną do roku 1991 r. (skala ocen 2-5) są proszeni o przesyłanie skanów/zdjęć dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres irk@uksw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać "matura skala 2-5").

Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym - studia I stopnia i jednolite mgr

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna)

Zasady przystępowania do egzaminu online

Podanie o egzamin online

będzie składała się z trzech części: Czytaj więcej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach