Weryfikacja znajomości języka angielskiego

Weryfikacja znajomości jezyka angielskiego na kierunek nursing odbędzie się 17 września o godzinie 13 w sali 203, w budynku nr 21, na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Verification of English language for the nursing will be tomorrow, September 17 at 13 in room 203, building No. 21, Wóycickiego 1/3 Street in Warsaw.

Opłata rekrutacyjna - księgowanie (rekrutacja dodatkowa)

W dniu 15 września (niedziela) upływa termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej w rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne (oraz niestacjonarne z pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni. Wpłaty wniesione w ostatnim dniu tj. 15 września, powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w dniu 19 września (czwartek) do godz. 9:00. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK i nieprzesyłanie dowodów uiszczenia opłaty.
Czytaj więcej

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym - studia I stopnia i jednolite mgr - rekrutacja dodatkowa

 

Kierunek teologia, specjalności: teologia ogólna, nauczycielsko-katechetyczna,coaching i mediacje społeczne.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE –  kampus przy ul. Dewajtis 5, s. 47 (stary Gmach, parter), WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW Czytaj więcej

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

5 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych II stopnia.  

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

5 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich (oraz niektórych studiach niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych) na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):
 

Przyjmowanie dokumentów na studiach niestacjonarnych

Szanowni kandydaci,

dokumenty na studia niestacjonarne, na których obowiązuje kolejność zgłoszeń, będą przyjmowane: 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Informacja o rekrutacji (rejestracja w IRK, terminy, zasady rekrutacji, opłata)

5 sierpnia rozpoczęła się w systemie IRK rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca. Czytaj więcej

Matura IB/EB - rekrutacja dodatkowa

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 15 września (niedziela, do końca dnia).

Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia rekrutacja dodatkowa

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 17 września 2019 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal - plik pdf

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach