Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne III tura

Na niektórych kierunkach studiów w dniu 23 lipca lub dniach 23-24 lipca prowadzona będzie III tura przyjmowania dokumentów (od osób zakwalifikowanych, które nie mają statusu "nieprzyjęty"). Prosimy o sprawdzanie komunikatów na kontach w systemie IRK (zakładka 'wyniki rekrutacji').

Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne II tura (rekrutacja podstawowa)

Osoby, które aktualnie mają status "zakwalifikowany" (oraz równocześnie nie mają komunikatu "nieprzyjęty") mogą składać dokumenty w 2 turze. Dotyczy to następujących kierunków:

Kampus Dewajtis (ul. Dewajtis 5)

Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo Kanoniczne

Dokumenty na studia stacjonarne będą przyjmowane w dniach 19, 20 i 23 lipca br. od 9:00 do 14:00 w sali 54 (Stary Gmach, parter). Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne

13 lipca (piątek) o godzinie 12:00 w systemie IRK na kontach kandydatów zostały opublikowane wyniki I kwalifikacji na studia stacjonarne (I stopnia, jednolite magisterskie, II stopnia) oraz na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna (wyniki pierwszej kwalifikacji). Wyniki kolejnych kwalifikacji będą publikowane na kontach kandydatów w IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia.

Terminy składania dokumentów na studiach niestacjonarnych

Kampus Wóycickiego

Dojazd

Mapa kampusu

Czytaj więcej

Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Zakończyła się rejestracja w systemie IRK na studia stacjonarne oraz trwa rejestracja na studia niestacjonarne* (*z wyłączeniem studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, gdzie rekrutacja odbywa się według tego samego schematu, jak na studiach stacjonarnych).
Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do ELS na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

Liczba osób na miejsce w rekrutacji podstawowej

Liczba osób na miejsce dla studiów STACJONARNYCH I stopnia i jednolitych magisterskich Czytaj więcej

Opłata rekrutacyjna - księgowanie

Ostatnim dniem nadania opłaty rekrutacyjnej (zlecenia transakcji) na studia stacjonarne jest 8 lipca (niedziela). Zalecamy płatność za pośrednictwem banku (np. przelewem internetowym). Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK. Opłaty są księgowane w ciągu kilku dni.
Opłaty dokonane w ostatnich dniach rejestracji zostaną zaksięgowane najpóźniej w dniu 11 lipca (środa) o godz. 9:00.

Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię (studia I stopnia/jednolite mgr)

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”. Czytaj więcej

Kandydaci na studia II stopnia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Teologiczny

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na studiach II stopnia
 
Dla kandydatów z kierunków innych niż "macierzyste" (wybrane) - przy rejestracji należy wskazać (przykład dla kierunku biologia):
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach