Akty prawne

Dokumenty regulujące rekrutację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Uchwały

Rekrutacja 2022/2023

Obwieszczenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023


Rekrutacja 2023/2024

Uchwała Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr 84/2022 (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów z maturą polską / maturą IB, maturą EB / dyplomem ukończenia polskiej uczelni)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 84/2022 (zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów z maturą zagraniczną / dyplomem ukończenia zagranicznej uczelni)


Zarządzenia

Rekrutacja 2022/2023

Zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Specjalistyczne badania lekarskie (dotyczy niektórych kieruków)


Olimpiady i konkursy 2019-2023

OBWIESZCZENIE Nr 8/2022
 
OBWIESZCZENIE Nr 7/2022
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach