Akty prawne

Dokumenty regulujące rekrutację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Uchwały

Rekrutacja 2018/2019

Uchwała Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała Nr 34/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Olimpiady i konkursy 2018-2021:

Uchwała Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

Uchwała Nr 51/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię w latach 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021


 

Olimpiady i konkursy 2015-2018:

Zarządzenia

Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2018/2019


Rekrutacja 2017/2018

Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2017/2018

Specjalistyczne badania lekarskie


Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach