Archeologia

Kierunek archeologia na UKSW to przede wszystkim praktyczne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach z zakresu archeometrii oraz liczne wyjazdy terenowe w Polsce i za granicą, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody badawcze. 

Studenci czerpią z  wiedzy zdobytej na wykładach i wraz ze swoimi opiekunami realizują ciekawe projekty naukowe m.in. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech. Biorą udział m.in. w eksploracji zamków krzyżackich w Malborku i Przezmarku czy kurhanów w Puszczy Białowieskiej.

Niewielkie grupy zajęciowe sprawiają, że studia na kierunku archeologia na UKSW są dopasowane do potrzeb każdego ze studentów. Wyróżnia je przede wszystkim nacisk na dydaktykę z wielu różnorodnych obszarów m.in: archeologii krajobrazu, geoarcheologii, archeologii Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Absolwenci studiów archeologicznych mogą kontynuować swoją karierę naukową w Szkole Doktorskiej UKSW pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

Poziom kształcenia: studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku archeologia na UKSW można pracować m.in. w:

  • muzeach i archiwach,
  • polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych, przy wykopaliskach,
  • Narodowym Instytucie Dziedzictwa,
  • ośrodkach ewidencji zabytków,
  • firmach prywatnych, które zajmują się nadzorem archeologicznym podczas prac budowlanych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej z toku studiów.

Archeologia prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych. Więcej informacji na www.

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na archeologię

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach