Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na UKSW skierowane jest do osób z tytułem licencjata, które chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze nowych technologii. To wszechstronny kierunek, dzięki któremu studenci mogą zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin m.in. prawa, informatyki i nauk socjologicznych, jakie są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. 

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Moduły tematyczne, dostępne w ramach kierunku pozwalają rozwinąć indywidualne zainteresowania studentów. 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej przygotowują do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz firmach technologicznych. Są kontynuacją kierunku “Człowiek w cyberprzestrzeni”. 

Poziom kształcenia:  studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia magisterskie: 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły:

 • informatyczny, 
 • e-administracja, 
 • e-usługi, 
 • społeczny, 
 • zarządzanie bezpieczeństwem, 
 • zabezpieczenie danych, 
 • e-finanse, 
 • e-badania naukowe, 
 • e-zdrowie, 
 • e-edukacja, 
 • językowy.

Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej znajdziesz pracę m.in. w:

 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • branży technologicznej,
 • firmach IT,
 • ośrodkach badawczych, związanych z gospodarką cyfrową.

 

Wymagania rekrutacyjne na studia magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (studia stacjonarne)

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach