Biologia

Kierunek biologia na UKSW to  szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej dziedziny nauk biologicznych, uzupełnionej o zagadnienia związane z fizyką i chemią. Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą m.in. genetycznym, biologii i ekologii behawioralnej i ewolucji, mikroskopii, zoologii, botaniki, anatomii i morfofizjologii, antropologii,

W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach, publikowanych w renomowanych czasopismach („Nature”, „PLoS One”, „Nature Reports”).

Kierunek biologia na UKSW wyróżnia moduł „Biologia człowieka”. Studenci mają możliwość poznania nowoczesnych metod badawczych człowieka żywego i materiałów kostnych, analizy  kryminalistycznej, genetyki populacyjnej i biodemografii. 

Dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z terenu Warszawy i okolic studenci mogą odbyć praktyki z przygotowania psychologiczno-pedagogizacyjnego oraz  współorganizować warsztaty  dla uczniów. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Ścieżki kształcenia:

Studia magisterskie:

  • biologia człowieka
  • biologia środowiskowa i molekularna

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu biologii na UKSW można pracować m.in. w:

  •  instytutach naukowo-badawczych,
  • szkołach,
  • placówkach wzornictwa przemysłowego,
  • placówkach zdrowia publicznego,
  •  laboratoriach policyjnych i pracowniach kryminalistycznych,
  • funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagany przedmiot maturalny na studia: język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

Na studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia lub kierunku pokrewnym (lista dostępna tutaj), kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Biologia prowadzona jest przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku. Więcej na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na biologię 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach