Chemia

Na kierunku chemia na UKSW studenci mogą poznać podstawy chemii, zrozumieć naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów. Dzięki zajęciom prowadzonym w wyspecjalizowanych pracowniach poznają działanie aparatury laboratoryjnej — od sprzętów najprostszych, po najbardziej zaawansowane.

Na kierunku wykładają uznani specjaliści, którzy uczą jak rozwiązywać istotne problemy badawcze, w jaki sposób wykonywać eksperymenty i jak obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W puli zajęć na kierunku chemia można znaleźć m.in. spektroskopię, elektrochemię i mechanikę kwantową, ale również syntezę organiczną i chemię supramolekularną.  

Szeroka oferta dydaktyczna pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i kompetencji. Dzięki nim, absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku, czego dowodem jest siódme miejsce kierunku chemia na UKSW w rankingu Perspektywy 2020 oraz pierwsze w kategorii „ekonomiczne losy absolwentów”.

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku chemia na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • instytucjach  badawczych,
  • firmach kosmetycznych, 
  • firmach farmaceutycznych,
  • placówkach medycznych,
  • pracowniach analitycznych.

 

Wymagania rekrutacyjne:

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: matematyka, język nowożytny.

Na studia magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się  na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku chemia, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Chemia prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na chemię

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach