Chrześcijańska turystyka religijna

Chrześcijańska turystyka religijna to jedyne tego typu studia w Polsce, które, oprócz tytułu licencjata, pozwalają uzyskać certyfikat pilota wycieczek oraz wyspecjalizować się w obszarze pielgrzymowania. 

Studia są połączeniem wiedzy teologicznej i biblijnej  z praktyką zawodową w zakresie organizacji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w wymiarze chrześcijańskim. Kierunek daje możliwość zdobycia umiejętności językowych (język hebrajski, biblijny, arabski, greka biblijna). Studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, wykładach oraz praktykach, np. w centrach pielgrzymkowych, biurach podróży czy na lotniskach.

Kształcenie na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dostarcza umiejętności do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat i jego pytania o chrześcijaństwo, Kościół oraz społeczną mobilność. Przygotuje studentów do roli społecznych liderów, wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji.

Poziom kształcenia: studia licencjackie (I stopnia)

Czas: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku chrześcijańska turystyka religijnaa znajdziesz pracę m.in. w:

  • w biurach podróży,
  • centrach pielgrzymkowych,
  • instytucjach promocji dziedzictwa chrześcijańskiego,
  • instytucjach kultury i ochrony zabytków chrześcijańskich.

 

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Chrześcijańska turystyka religijna prowadzona jest przez Wydział Teologiczny. Więcej informacji na www.  

Wymagane dokumenty

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach