Czesne

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/20

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach