Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, zasady przyjęć na studia

Od roku akademickiego 2016/17 Uniwersytet uruchomił rekrutację na studia na podstawie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, z myślą o osobach, które posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych oraz posiadają doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której chcą studiować. Rekrutacja ta odbywa się w oddzielnym systemie rejestracji kandydatów tzn. wg innych niż w tradycyjnej rekrutacji kryteriów.

Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz zasady przyjęć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się regulowane są następującymi aktami prawnymi:

Rekrutacją na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW:
http://ksztalcenie.uksw.edu.pl
.
System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach