Ekonomia

Studia na kierunku ekonomia na UKSW pozwalają poznać prawa rządzące rynkiem oraz umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z mikro- i makroekonomii. Przygotowują absolwentów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w roli menedżera-ekonomisty, specjalisty w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami, jak również  gospodarowania zasobami organizacji. 

Studia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. Zajęcia praktyczne rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i opiniowania różnych kwestii gospodarczych i społecznych. Dają także możliwość poznania niezbędnych narzędzi warsztatu ekonomisty.    Program studiów  wzbogacony jest o przedmioty z zakresu prawa, informatyki i zarządzania. 

Wykładowcami na kierunku ekonomia na UKSW są zarówno naukowcy, jak i pracownicy różnych departamentów ministerstw, unijni eksperci finansowo-ekonomiczni oraz kierownicy jednostek administracji publicznej. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalizacje:

  • rachunkowość i zarządzanie finansami,
  • gospodarowanie zasobami organizacji.

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku ekonomia na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • bankach i instytucjach finansowych,
  • administracji publicznej i samorządowej,
  • firmach ubezpieczeniowych,
  • biurach rachunkowych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: matematyka, WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka.

Studia niestacjonarne:

Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Ekonomia prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Więcej informacji na www. 

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na ekonomię (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na ekonomię (studia niestacjonarne)

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach