Ekonomia menedżerska

Kierunek ekonomia menedżerska na UKSW otwiera drogę do zdobycia umiejętności, które współcześnie odgrywają ważną rolę na rynku pracy. Potrzeba wyspecjalizowanych ekspertów z dziedziny ekonomii menedżerskiej sprawiła, że kierunek ten jest unikatowy i znacząco podnosi kompetencje studentów  związane z gospodarką i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Studia stworzone są dla tych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych oraz zgłębić zaawansowane narzędzia badawcze. Pozwalają rozwinąć kompetencje menedżerskie dzięki takim przedmiotom jak metody i techniki negocjacji, metody optymalizacji decyzji menedżerskich, analiza projektów inwestycyjnych czy zarządzanie strategiczne.  Program studiów obejmuje także zajęcia z zarządzania, finansów, logistyki oraz prawa gospodarczego. 

Studia na kierunku ekonomia menedżerska na UKSW przygotowują do pełnienia pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do rozwoju dalszej kariery naukowej. 

Poziom kształcenia:  studia magisterskie

Czas: 2 lata

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku ekonomia menedżerska na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • instytucjach finansowych,
  • firmach międzynarodowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych,
  • ośrodkach badawczych.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne:

Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Ekonomia menedżerska prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Więcej informacji na www. 

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na ekonomię menedżerską (studia stacjonarne)

Wymagane dokumenty na ekonomię menedżerską (studia niestacjonarne) 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach