Europeistyka

 

Studia na kierunku europeistyka na UKSW stwarzają możliwości nauki pod okiem doświadczonych naukowców i wykwalifikowanych praktyków, którzy zarządzają ogólnopolskimi i międzynarodowymi instytucjami. Łączą w sobie wiele różnorodnych dyscyplin naukowych takich jak prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo.

Studenci mają możliwość uzyskania pogłębionej znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie jego wymiaru instytucjonalno-decyzyjnego. Studia pozwalają na zdobycie cennych umiejętności analitycznych, zrozumienie treści unijnych przepisów i sposobów ich przyjmowania, jak również narodowej implementacji. 

Po ukończeniu studiów na kierunku europeistyka na UKSW studenci są przygotowani do pracy m.in. w administracji rządowej, instytucjach oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych oraz placówkach oświatowych. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia)

Czas: 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły specjalizacyjne: administracyjny, kulturowo-społeczny

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku europeistyka na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • think-tankach,
  • organach Unii Europejskiej,
  • wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
  • szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego).

 

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski lub matematyka, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia.

Europeistyka prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Więcej informacji na www. 

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na europeistykę 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach