Filologia polska

Kierunek filologia polska na UKSW skierowany jest do osób, które pasjonują się ojczystym językiem i kulturą. Studia pozwalają zdobyć umiejętności konstruowania różnego typu tekstów, ich interpretowania oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem. Kierunek przygotowuje do pracy m.in. w edukacji, mediach, branży reklamowej czy instytucjach kulturalnych. Atutem kierunku jest możliwość zrealizowania modułu, który przygotowuje do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.  

Studenci kierunku filologia polska na UKSW mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć fakultatywnych i konwersatoriów tematycznych poświęconych m.in. edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej i współczesnej, dziecięcej, branży filmowej czy komunikacji językowej. Mogą także działać w kołach naukowych: literackim, fantasy, językoznawczym oraz edytorskim. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)
Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie: 2 lata
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalizacje na studiach:

  • nauczycielska,
  • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku filologia polska na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • szkołach,
  • wydawnictwach,
  • mediach,
  • instytucjach kulturalnych,
  • public relations.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Filologia polska prowadzona jest  przez Wydział Nauk Humanistycznych. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na filologię polską (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na filologię polską (studnia niestacjonarne)

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach