Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy rekrutacji 2019/20:

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
  -> 5 sierpnia (od godz. 12)

   
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych -> 15 września
  [na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia]

   
 • ogłoszenie wyników w systemie IRK -> 20 września
  [na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia]

   
 • przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne -> 23-24 września (I tura)
  => (szczegóły poniżej)

* terminarz obowiązujący na studiach stacjonarnych ma zastosowanie również dla kierunków studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie), pedagogika (studia I i II stopnia).


Szczegółowe harmonogramy rekrutacji 2019/20:

- na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie:

- na studia stacjonarne II stopnia:

- na studia niestacjonarne:

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach