Harmonogram rekrutacji

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne:

 • studia stacjonarne na wszystkich kierunkach
 • studia niestacjonarne na pięciu kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia.

Studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów:

 • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia
 • studia stacjonarne na kierunku specjalistyczne studia teologiczne (studia w języku angielskim).

Najważniejsze terminy rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2022/23 (na semestr drugi, tj. semestr letni)*
* dotyczy kierunku inżynieria środowiska (studia II stopnia stacjonarne)

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 stycznia (od godz. 12)
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7 lutego
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 13 lutego (g. 14)
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 14, 15 lutego

Szczegółowy harmonogram rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2022/23 (na semestr drugi, tj. semestr letni) -> POBIERZ


Najważniejsze terminy rekrutacji dodatkowej dla rekrutacji głównej na rok akademicki 2022/23 na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne:

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 5 sierpnia (od godz. 12)
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 11 września
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 19 września, godz. 12
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 20, 21, września (I tura)

UWAGA: dla studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim obowiązuje inny terminarz (szczegóły poniżej)


Szczegółowe harmonogramy rekrutacji głównej na rok akademicki 2022/23:

Harmonogram  rekrutacji podstawowej na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne  (studia w jęz. polskim) Szczegóły
Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (studia w jęz. polskim),
organizowanej w przypadku niewypełnienia limitów miejsc
Szczegóły
Harmonogram  rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim  (studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne) Szczegóły
Harmonogram  rekrutacji na studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów (studia w jęz. polskim), tj. wszystkie studia niestacjonarne z wyłączeniem kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski Szczegóły
Harmonogram rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim Szczegóły

 

 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach