Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy rekrutacji dodatkowej 2018/19 (tj. rekrutacji na semestr pierwszy [letni] roku akademickiego 2018/19):

 • pierwszy dzień rejestracji w w rekrutacji dodatkowej w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
  -> 1 sierpnia
   
 • ostatni dzień rejestracji dodatkowej w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych -> 16 września*
  [na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia]
   
 • ogłoszenie wyników w systemie IRK -> 21 września*
  [na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia]
   
 • przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne -> od 24 września*
  => (szczegóły poniżej)

* terminarz obowiązujący na studiach stacjonarnych ma zastosowanie również dla kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna (studia niestacjonarne).


Szczegółowe harmonogramy rekrutacji 2018/19:

- na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie:

- na studia stacjonarne II stopnia:

- na studia niestacjonarne:

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach