Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/22 na studia z kwalifikacją prowadzone w języku polskim:
> wszystkie studia stacjonarne
> niektóre studia niestacjonarne [psychologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna]

REKRUTACJA PODSTAWOWA NA STUDIA Z KWALIFIKACJĄ:

  • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 8 czerwca (od godz. 12)
  • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 9 lipca
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 19 lipca, godz. 12
  • przyjmowanie dokumentów na studia -> 20, 21, 22 lipca (I tura) [szczegóły w plikach PDF poniżej]

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA Z KWALIFIKACJĄ (przeprowadzana na kierunkach, na których nie został wyczerpany limit miejsc):

  • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6 sierpnia (od godz. 12)
  • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 12 września
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 17 września, godz. 14
  • przyjmowanie dokumentów na studia -> 20, 21 września (I tura) [szczegóły w pliku PDF poniżej]

UWAGA: dla studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim [studia z kwalifikacją] obowiązuje inny terminarz (szczegóły poniżej)


Szczegółowe harmonogramy rekrutacji 2021/22:

Harmonogram rekrutacji podstawowej na studia z kwalifikacją (studia w jęz. polskim) -> PDF

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia z kwalifikacją (studia w jęz. polskim), przeprowadzanej w przypadku niewypełnienia limitów miejsc -> PDF

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim (studia z kwalifikacją) -> PDFHarmonogram rekrutacji na studia bez kwalifikacji (studia w jęz. polskim), tj. wszystkie studia niestacjonarne z wyłączeniem kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski -> PDFHarmonogram rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim -> PDF


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach