Informatyka

Informatyka na UKSW to przyszłościowy kierunek, który gwarantuje zdobycie pracy w nieustannie rozwijającym się obszarze technologii cyfrowych. Odpowiednio ułożony plan zajęć już od pierwszych lat studiów pozwala pogodzić naukę na Uniwersytecie z pracą zawodową. 

W nowoczesnych pracowniach studenci odkrywają tajniki nauk informatycznych, a także uczą się, jak wdrażać je w różne dziedziny życia - zarówno związane z nauką, jak i zaawansowanymi technologiami, które służą gospodarce i społeczeństwu. Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach, które są przystosowane do programowania oraz obsługi wyspecjalizowanych programów komputerowych.

Program studiów pomaga zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych obszarów zastosowania informatyki, zasad tworzenia oprogramowania, administrowania wybranych systemów operacyjnych, a także z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci. Studenci kierunku informatyka na UKSW mogą aktywnie działać w kole naukowym “Fraktal” i wraz z innymi pasjonatami technologii brać udział w hackatonach i sympozjach. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje

Studia licencjackie:

  • grafika komputerowa, 
  • inżynieria wiedzy. 

  Studia magisterskie:

  • systemy inteligentne, 
  • cyberbezpieczeństwo. 

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu kierunku informatyka na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • firmach i agencjach technologicznych,
  • firmach telekomunikacyjnych,
  • międzynarodowych przedsiębiorstwach w działach IT,
  • administracji publicznej.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: matematyka, język nowożytny.

Na studia magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się podstawie średniej ocen z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku informatyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informatyka prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na informatykę (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na informatykę (studia niestacjonarne)

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach