Tabela

Kierunki studiów - z uwzględnieniem podziału na wydziały. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach - po kliknięciu w nazwę kierunku w tabeli poniżej lub po wyborze z bocznego menu (kierunki uporządkowane alfabetycznie)

Wydział

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia magisterskie jednolite

Wydział Biologii
i Nauk
o Środowisku

 Biologia

 Biologia

Inżynieria Środowiska

 Inżynieria Środowiska

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia

Filozofia

Philosophy and culture of East-Central Europe

Psychologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Sustainability Studies

Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy

Chemia

Chemia

Fizyka

Fizyka

Informatyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Pielęgniarstwo

 

Kierunek lekarski

Wydział Nauk Historycznych

Archeologia

Archeologia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 

Historia

Historia

Historia Sztuki

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska

 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska

Filologia polska

Filologia spec. filologia klasyczna

Filologia spec. filologia klasyczna

Filologia spec. filologia włoska

Filologia spec. filologia włoska

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Muzeologia

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo

Administracja

Administracja

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Człowiek w cyberprzestrzeni

 

 

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczno-cywilna

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczna administracyjna-sądowa

Wydział Społeczno-
-Ekonomiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

 

 

Ekonomia menedżerska

Europeistyka

 

Politologia

Politologia

Praca socjalna

 

Socjologia

Socjologia

Wydział Studiów nad Rodziną

 Nauki o Rodzinie

Nauki o Rodzinie

Wydział Teologiczny

Teologia – spec. teologia ogólna

Teologia – spec. nauczycielsko-katechetyczna

Teologia – spec. coaching i mediacje społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. dziennikarstwo ogólne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. komunikacja medialno-kulturowa

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – spec. komunikacja medialno-religijna

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. komunikacja medialno-marketingowa

 

Komunikacja kultury i religii

 

Specjalistyczne studia teologiczne

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach