Kulturoznawstwo

Kierunek kulturoznawstwo to wszechstronne studia. W trakcie zajęć studenci mogą zdobyć wiedzę m.in. z historii kultury polskiej i europejskiej, teorii komunikacji, mediów, historii sztuki i muzyki, wiedzy o teatrze, czy filmie i nowych mediów. Program studiów obejmuje teorię i filozofię kultury oraz zagadnienia związane z tożsamością i międzykulturowością. 

Kadra naukowa składa się z otwartych i przyjaznych wykładowców, którzy uczą jak wydobywać oraz interpretować znaczenia kulturowe z punktu widzenia komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.  Studenci kierunku kulturoznawstwo na UKSW mogą także zdobyć wiedzę i umiejętności podczas zajęć modułowych. Pozwalają one rozwinąć kompetencje w wielu obszarach, w zależności od indywidualnych zainteresowań. 

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)
Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalizacje:

Studia licencjackie:

 • zarządzanie kulturą,
 • komunikacja w biznesie,
 • media w kulturze, 
 • film i teatr, 
 • kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki. 

Studia magisterskie:

 • zarządzanie kulturą,
 • komunikacja w biznesie, 
 • media użytkowe w kulturze, 
 • film i teatr, 
 • tożsamość i komunikacja międzykulturowa, 
 • design. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

 • teatrach,
 • wydawnictwach.
 • ośrodkach kultury,
 • agencjach reklamowych,
 • mediach.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Kulturoznawstwo prowadzone jest  przez Wydział Nauk Humanistycznych. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na kulturoznawstwo

Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach