Kierunki studiów

Zasady rekrutacji – dostępne w menu bocznym, opis poszczególnych kierunków w menu: Kierunki studiów

Kierunki

I stopnia/mgr jednolite

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

Administracja

x

x

x

x

Archeologia

x

 

x

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

x

     

Bezpieczeństwo wewnętrzne

x

x

 

x

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

   

x

 

Biologia

x

 

x

 

Chemia

x

 

x

 

Człowiek w cyberprzestrzeni

x

     

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

x

 

x

 

Ekonomia

x

x

   

Ekonomia menedżerska

   

x

 

Europeistyka

x

     

Filologia klasyczna

x

 

x

 

Filologia polska

x

x

x

x

Filologia włoska

x

 

x

 

Filozofia

x

 

x

 

Filozofia, specjalność: Philosophy and Culture of East-Central Europe

   

x

 

Fizyka

x

 

x

 

Historia

x

 

x

 

Historia sztuki

x

 

x

 

Informatyka

x

x

x

x

Inżynieria środowiska

x

 

x

 

Kierunek lekarski

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Komunikacja kultury i religii

   

x

 

Kulturoznawstwo

x

x

x

x

Matematyka

x

x

x

x

Muzeologia

x

     

Nauki o rodzinie

x

x

x

x

Ochrona dóbr kultury i środowiska

x

     

Ochrona środowiska

x

 

x

 

Ochrona środowiska, specjalność: Sustainability Studies

   

x

 

Pielęgniarstwo

x

     

Pedagogika

x

x

x

x

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Pedagogika specjalna

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Politologia

x

 

x

 

Praca socjalna

x

     

Prawo

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Prawo kanoniczne

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Psychologia

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Socjologia

x

 

x

 

Specjalistyczne studia teologiczne

 

x

 

x

Stosunki międzynarodowe

x

 

x

 

Teologia

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

x

 

x

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach