Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na Wydziale Teologicznym

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE –  campus przy ul. Dewajtis 5, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna) będzie składała się z trzech części:

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności

2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)

3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

 

SPORT

 1. Wymień nazwiska znanych Ci komentatorów sportowych i opowiedz więcej o jednym z nich.
 2. Polscy medaliści olimpijscy.
 3. Osiągnięcia jakiego sportowca inspirują Cię i dlaczego?
 4. Przykłady sportowców, którzy stali się medialnymi celebrytami.
 5. Prasa sportowa w Polsce.
 6. Kanały telewizyjne (sportowe) w Polsce.
 7. Serwisy sportowe w Internecie.
 8. Rola kibiców w widowisku sportowym.
 9. Omów rozgrywki ligowe w jednej z dyscyplin sportowych w Polsce.
 10. Wielkie imprezy sportowe w Polsce w ostatnich latach.

 

POLITYKA

 1. Największe partie polityczne w Polsce i ich liderzy.
 2. Omów przebieg i wyniki ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce.
 3. Przykłady polityków, którzy stali się medialnymi celebrytami.
 4. Polscy politycy w mediach społecznościowych.
 5. Afery i skandale w polskiej polityce – proszę dokładniej omówić jedną z nich.
 6. Polscy politycy w instytucjach europejskich.
 7. Jakie konflikty zbrojne toczą się obecnie na świecie? Proszę dokładniej omówić jeden z nich.
 8. Proszę wymienić zagranicznych polityków, stojących na czele różnych państw i omówić dokładniej sylwetkę jednego w nich.
 9. Unia Europejska – historia i teraźniejszość.
 10. System władzy w Polsce.

 

KULTURA

 1. Najbardziej znane muzea w Polsce i za granicą – proszę dokładniej omówić jedno.
 2. Nagrody dla polskiej kinematografii w ostatnich latach.
 3. Proszę wymienić znanych Ci filmowych reżyserów polskich i zagranicznych – omówić dokładniej twórczość jednego z nich.
 4. Najwybitniejsi przedstawiciele polskiego malarstwa.
 5. Polscy zdobywcy literackiej nagrody Nobla.
 6. Balet, opera, operetka, dramat, komedia – czym różnią się od siebie poszczególne gatunki teatralne?
 7. Zabytki w Twoim regionie.
 8. Życie kulturalne w Twoim regionie.
 9. Filmy zagraniczne, które zdobyły Oscara – proszę omówić wybrany.
 10. Polscy muzycy, kompozytorzy i piosenkarze – proszę omówić dokładniej sylwetkę jednego z nich.

 

RELIGIA

 1. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi – historia i treść.
 2. Pismo Święte – list Boga do ludzi.
 3. Jezus Chrystus – Bóg i człowiek.
 4. Święty Paweł Apostoł i jego rola w Kościele.
 5. Znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla Polski, Kościoła i świata.
 6. Polscy święci i błogosławieni. Proszę dokładniej omówić sylwetkę jednego z nich.
 7. Proszę wymienić sakramenty święte i dokładniej omówić jeden z nich.
 8. Przykazania Boże i Przykazania kościelne.
 9. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako najważniejszy moment w dziejach świata – dlaczego?
 10. Stworzenie świata: czy Pismo święte i teoria ewolucji wykluczają się?

 

EKONOMIA 

 1. Czy Polska może i powinna przyjmować euro? Dlaczego?
 2. Polskie serwisy internetowe, kanały telewizyjne i tytuły prasowe o tematyce ekonomicznej.
 3. Na czym polegała pułapka kredytów we frankach i innych walutach obcych?
 4. Wymień znanych Ci dziennikarzy ekonomicznych i przybliż sylwetkę jednego z nich.
 5. Na czym polegał plan Balcerowicza i jakie były jego efekty?
 6. Najbardziej znane i silne waluty na świecie.
 7. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle innych giełd w Europie i na świecie.
 8. Czym różni się gospodarka socjalistyczna od kapitalistycznej?
 9. Dlaczego mówi się, że obecny system emerytalny w Polsce grozi brakiem emerytur dla przyszłych pokoleń?
 10. Największe afery gospodarcze w Polsce. Omów jedną z nich.

 

TURYSTYKA

 1. Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe w Polsce.
 2. Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe na świecie.
 3. Wymień znane Ci linie lotnicze i omów dokładniej jedną z nich.
 4. Najsłynniejsze polskie kurorty i ośrodki turystyczne.
 5. Turystyczne atrakcje w Twoim regionie.
 6. Prasa i strony internetowe o tematyce turystycznej – polskie i zagraniczne.
 7. Najbardziej znani polscy dziennikarze-podróżnicy.
 8. Najbardziej popularne kierunki wakacyjne.
 9. Polscy turyści za granicą – stereotypy i fakty.
 10. Niebezpieczeństwa związane z turystyką i podróżowaniem.

 

MEDIA

 1. Najbardziej znani polscy dziennikarze.
 2. Ogólnopolskie stacje radiowe.
 3. Ogólnopolskie stacje telewizyjne.
 4. Media lokalne w Twoim regionie.
 5. Największe i najbardziej znaczące dzienniki ogólnopolskie (gazety).
 6. Media katolickie w Polsce.
 7. Cyfryzacja telewizji w Polsce.
 8. Czy Internet stanowi zagrożenie dla prasy? Uzasadnij swoją opinię.
 9. Wymień znane Ci tytuły prasy młodzieżowej i omów jeden z nich.
 10. Z jakich mediów społecznościowych korzystasz? Omów je.

 


Kierunek teologia, specjalności: teologia ogólna, nauczycielsko-katechetyczna,coaching i mediacje społeczne.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE –  kampus przy ul. Dewajtis 5, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych) będzie składała się z trzech części:

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności

2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań)

3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

PISMO ŚWIĘTE

 1. Biblia księgą życia.
 2. Przekłady Biblii i podział ksiąg.
 3. Człowiek obrazem Stwórcy (biblijne opisy stworzenia człowieka – podstawowe różnice).
 4. Pismo Święte i Tradycja.
 5. Biblijne wzorce wiary (Abraham, Hiob...)
 6. Obrazy Jezusa w Ewangeliach.
 7. Nauczanie Jezusa w przypowieściach (przedstaw na wybranych przykładach).
 8. Objawienie Boże a objawienia prywatne.
 9. Przekazywanie Objawienia Bożego (rola Nauczycielskiego Urzędu Kościoła).
 10. Biblia w Internecie. „Portale wiary”.

 

WIARA (KATECHIZM) 

 1. Wiara i rozum (Fides et ratio – encyklika św. Jana Pawła II)
 2. Wierzę w Kościół – jeden, święty, powszechny, apostolski.
 3. Istnienie świata duchowego – aniołowie.
 4. „Bądźcie doskonali” – wiara, nadzieja i miłość w życiu chrześcijanina.
 5. Maryja wzorem wiary Kościoła – dogmaty maryjne (Bogurodzica, Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).
 6. Obrona wiary wobec współczesnych zagrożeń (wyjaśnij pojęcia: herezja, apostazja, schizma (przykładowe teksty - 1J 5,4b; Ef 6,16; Rz 16, 17-18; Ga 5,1; Ef 5,5-6a)
 7. Odkupieńcza śmierć Chrystusa.
 8. Sakramenty Kościoła (wymień i krótko scharakteryzuj istotę każdego z nich).
 9. Wierzę w Ducha Świętego – rola Ducha Świętego w życiu Kościoła.
 10. Rok Liturgiczny w Kościele katolickim (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, okres zwykły). Dokonaj krótkiej charakterystyki każdego z nich.

 

HISTORIA KOŚCIOŁA

 1. Etapy powstawania Kościoła (nauczanie Jezusa, powołanie Apostołów, prymat Piotra, pierwsze gminy chrześcijańskie).
 2. Schizma wschodnia (Prawosławie).
 3. Schizma zachodnia (Protestantyzm).
 4. Nowe ruchy i wspólnoty religijne w Kościele.
 5. Misje w Kościele. 
 6. Rola Kościoła we współczesnym świecie na podstawie Konstytucji II Soboru Watykańskiego o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
 7. Czym jest nowa ewangelizacja?
 8. Na straży wiary narodu polskiego – Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.
 9. Święty Jan Paweł II i Jego wkład w Światowe Dni Młodych.
 10. Święty Jan Paweł II – pielgrzymki do Polski (scharakteryzuj jedną z nich).

 

MORALNOŚĆ KATOLICKA (CHRZEŚCIJAŃSKA)

 1. Bóg wychowuje do dojrzałej wiary – Dekalog.
 2. Wyjaśnij znaczenie prymatu mieć nad być na podstawie Listu do Młodych św. Jana Pawła
 3. Chrystus kształtuje nasze sumienia (czym jest sumienie; decyzje zgodne z sumieniem, formacja sumienia).
 4. Modlitwa w życiu chrześcijanina – formy i rodzaje modlitwy.
 5. Chrześcijański sposób świętowania niedzieli (List Apostolski Jana Pawła II Dies Domini)
 6. Troska o ludzkie życie (ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci).
 7. Miejsce i zadania świeckich w Kościele.
 8. Co wiesz o swoim Patronie i w czym jest dla Ciebie inspiracją?
 9. Chrześcijańska postawa wobec bliźniego (przykazanie miłości).
 10. Postawy wiary ludzi świętych i błogosławionych (wybierz i scharakteryzuj jedną postać).
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach