Jak wygląda proces rekrutacji?

REJESTRACJA KROK PO KROKU

- załóż konto

- uzupełnij swoje dane osobowe

- wprowadź wyniki egzaminów maturalnych (dotyczy studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

- wprowadź średnią z toku studiów (studia II stopnia – na których kryterium kwalifikacji jest średnia z toku studiów) lub zapisz się na rozmowę kwalifikacyjną (dotyczy określonych kierunków – szczegóły w zasadach rekrutacji). W przypadku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obowiązuje średnia z toku studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna)

  • ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK / kierunki studiów
  • WNIEŚ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ

STUDIA STACJONARNE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH ORAZ STUDIA NIESTACJONARNE NA KIERUNKACH (psychologia, kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

  • Poczekaj na ogłoszenie punktacji oraz tzw. statusu kwalifikacji:

- „zakwalifikowany” – kandydat może składać dokumenty

- „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej w kolejnych turach

- „niezakwalifikowany – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji

  • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany – na koncie kandydata masz komunikat o możliwości złożenia dokumentów

STUDIA NIESTACJONARNE (z wyjątkiem kierunków - psychologia, kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, gdzie obowiązuje procedura rekrutacji gdzie przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne)

  • Złóż dokumenty w terminie podanym przez wydział

Po terminowym złożeniu dokumentów na studia – od października będziesz studentem UKSW

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach