Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię (studia I stopnia/jednolite mgr)

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniach 9, 10 lipca (poniedziałek,wtorek)) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

  • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
    kierunek teologia, specjalność coaching i mediacje społeczne - pokój 47 (Stary Gmach, parter)
    kierunek teologia, specjalność teologia ogólna, nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych - sala 326 (łącznik, parter) 
     
  • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
    dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa - studia I stopnia - sale 320, 321, 322

Podział kandydatów na poszczególne dni według porządku alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska:
- 9 lipca (poniedziałek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z pierwszej połowy alfabetu (A-K),
- 10 lipca (wtorek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

 

Zestawy pytań dostępne na naszej stronie: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach