Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię (studia I stopnia/jednolite mgr)

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne. Przypominamy, że przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowy odbędą się w dniach 18 września (wtorek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

  • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
    sala 47 (Stary Gmach, parter)
     
  • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
    sale 324 (Łącznik, parter)

Zestawy pytań dostępne na naszej stronie: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach