Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (studia II stopnia stacjonarne)

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne, którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 lipca 2018 (od godz. 14:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf


Kandydaci, którzy posiadają dyplom zagraniczny i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do egzaminu z języka polskiego.

Z egzaminu z języka polskiego mogą być zwolnione osoby, które:
a) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez jedną z jednostek wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców] i prześlą skan tego dokumentu do dnia 4 lipca (do końca dnia) e-mailem na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl;
lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i prześlą skan tego certyfikatu do dnia 4 lipca (do końca dnia) e-mailem na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl
 
Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu znajomości języka polskiego do 4 lipca (do końca dnia), nie tracą szansy na udział w rekrutacji -> mogą one przystąpić do egzaminu z języka polskiego.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 10 lipca 2018 (godz. 8:30), Kampus przy ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek: sala 210 (poziom "-1" - obok Biblioteki).


KWALIFIKACJA:
W dniu 13 lipca o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 16 lipca):
Osoby z obywatelstwem zagranicznym (niezależnie od tego czy posiadają dyplom zagraniczny, czy dyplom polskiej uczelni) najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093, w godzinach 9:00-12:30.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ

Osoby z obywatelstwem polskim (posiadające dyplom zagraniczny lub dyplom polskiej uczelni) składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach