Kandydaci na studia II stopnia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Teologiczny

Zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych na studiach II stopnia
 
Dla kandydatów z kierunków innych niż "macierzyste" (wybrane) - przy rejestracji należy wskazać (przykład dla kierunku biologia):
 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (biologia i inżynieria środowiska)
  Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż kierunek wybrany lub „pokrewny” (rozmowa nie dotyczy zatem kandydatów z dyplomem ukończenia: studiów I stopnia na kierunku wybranym oraz studiów I stopnia na kierunku pokrewnym”).
  Kierunki pokrewne dla biologii: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.
  Kierunki pokrewne dla inżynierii środowiska: biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo,
  gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

  Tezy do rozmów
  18 września (wtorek), godz. 10-13, ul. Dewajtis 5, s. 405
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia)
  Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż kierunek wybrany.

  Tezy do rozmów

  18 września (wtorek) g. 11-13, ul. Dewajtis 5, s. 410
 • Wydział Nauk Humanistycznych (filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, kulturoznawstwo)
  Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż kierunek wybrany.

  Tezy do rozmów

  18 września (wtorek) godz. 9-13, ul. Dewajtis 5
  FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA - sala 302 (poziom 0)
  KULTUROZNAWSTWO STUDIA II STOPNIA - sala 215 (poziom -1)
  FILOLOGIA KLASYCZNA/FILOLOGIA WŁOSKA - sala 313 (poziom 0) 

Na pozostałych kierunkach studiów II stopnia rekrutacja dla wszystkich kandydatów (niezależnie od ukończonego kierunku), odbywa się w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach