Liczba osób na miejsce w rekrutacji podstawowej 2018/19

Liczba osób na miejsce dla studiów STACJONARNYCH I stopnia i jednolitych magisterskich

Psychologia 11,89
Ekonomia 8,99
Pedagogika 7,78
Prawo 5,66
Administracja 5,43
Filologia włoska 5,00
Informatyka 4,68
Stosunki międzynarodowe 4,46
Filologia polska 4,43
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 4,09
Pedagogika specjalna 4,03
Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 4,00
Dziennikarstwo ogólne 3,13
Matematyka 3,08
Komunikacja medialno-kulturowa 3,08
Chemia 2,98
Archeologia 2,85
Historia 2,82
Kulturoznawstwo 2,78
Socjologia 2,77
Człowiek w cyberprzestrzeni 2,76
Coaching i mediacje społeczne 2,33
Ochrona środowiska 2,24
Politologia 2,12
Fizyka 1,93
Biologia 1,91
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,90
Historia sztuki 1,82
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1,75
Teologia ogólna 1,73
Filozofia 1,72
Nauki o rodzinie 1,67
Praca socjalna 1,64
Europeistyka 1,53
Muzeologia 1,50
Filologia klasyczna 1,33
Ochrona dóbr kultury i środowiska 1,28
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna 1,00
 

Liczba osób na miejsce dla studiów stacjonarnych II stopnia

Ekonomia menedżerska II stopień 2,90
Administracja II stopień 1,41
Komunikacja medialno-marketingowa II stopień 1,37
Stosunki międzynarodowe II stopień 1,33
Historia sztuki II stopień 1,28
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (specjalność) II stopień 1,25
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (specjalność) II stopień 1,24
Historia II stopień 1,10
Biologia II stopień 1,07

 

Liczba osób na miejsce dla studiów niestacjonarnych (rekrutacja na podstawie kwalifikacji)

Pedagogika I stopień 2,1
Pedagogika specjalna I stopień 0,9

 


Progi punktowe dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (rekrutacja na podstawie kwalifikacji) - studia stacjonarne, chyba, że zaznaczono inaczej
(próg punktowy oznacza punktację ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu)

Prawo 73,60
Psychologia 70,80
Stosunki międzynarodowe 70,80
Filologia polska 69,10
Dziennikarstwo ogólne 68,88
Filologia włoska (specjalność) 68,60
Ekonomia 65,90
Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 64,80
Matematyka 62,20
Administracja 61,80
Historia 61,30
Komunikacja medialno-kulturowa 61,00
Kulturoznawstwo 58,90
Pedagogika 56,90
Informatyka 56,40
Archeologia 55,80
Historia sztuki 54,30
Politologia 53,40
Pedagogika specjalna 53,10
Filozofia 52,50
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 52,40
Socjologia 52,40
Człowiek w cyberprzestrzeni 51,45
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 50,60
Biologia 49,20
Fizyka 48,00
Muzeologia 45,55
Filologia klasyczna (specjalność) 44,00
Nauki o rodzinie 43,60
Ochrona środowiska 43,50
Chemia 43,20
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 42,00
Europeistyka 41,60
Pedagogika - I stopnia, niestacjonarne 38,60
Ochrona dóbr kultury i środowiska 36,90
Praca socjalna 36,40
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna 27,30

 

Progi punktowe dla studiów stacjonarnych II stopnia 

Komunikacja medialno-marketingowa 85,76
Ekonomia menedżerska 82,00
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (specjalność) 76,40
Historia sztuki 76,20
Administracja 75,00
Stosunki międzynarodowe 73,12
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (specjalność) 70,90
Historia 69,40

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach