Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

1 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia stacjonarne.

Przypominamy, że na większości kierunków studiów kryterium rekrutacji dla wszystkich grup kandydatów jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].
Na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku macierzystym (wybranym) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowiski kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku macierzystym (wybranym), bądż pokrewnym przystępują do rozmowy kwalfikacyjnej.

LISTA KIERUNKÓW, NA KTÓRYCH ODBYWA SIĘ REKRUTACJA DODATKOWA (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

 • nauki o rodzinie (20)

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

 • informatyka (30)
 • matematyka (30)
 • fizyka (8)
 • chemia (12)

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

 • filozofia (12)
 • ochrona środowiska (5)
 • Philosophy And Culture Of East-Central Europe (10) - studia w jęz. angielskim
 • Sustainability Studies (6) - studia w jęz. angielskim

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

 • filologia klasyczna (7)
 • filologia polska (34)
 • filologia włoska (6)
 • kulturoznawstwo (11)

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU:

 • biologia (8)
 • inżynieria środowiska (17)

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH:

 • archeologia (8)
 • historia (5)
 • politologia (11)
 • socjologia (9)

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

 • pedagogika: specjalność pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (5)

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI:

 • administracja (10)
 • stosunki międzynarodowe (5)
 • International Relations (16) - studia w jęz. angielskim

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 1 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 16 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 21 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne, tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady: 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne.
Kierunki dostępne są w systemie IRK

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach