Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

1 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

 • nauki o rodzinie (20)

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

 • informatyka (35)
 • matematyka (20)
 • fizyka (5)
 • chemia (25)

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:

 • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczno-cywilna) (10)
 • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa) (3)

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

 • filozofia (5)
 • ochrona środowiska (31)

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

 • filologia klasyczna (10)
 • muzeologia (11)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność komunikacja medialno-kulturowa (8)
 • teologia: specjalność „coaching i mediacje społeczne” (4)
 • teologia: specjalność nauczycielsko-katechetyczna (11)
 • teologia: specjalność „teologia ogólna” (4)

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU:

 • biologia (25)
 • inżynieria środowiska (28)

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH:

 • archeologia (5)
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (8)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (10)
 • europeistyka (22)
 • historia (15)
 • historia sztuki (8)
 • ochrona dóbr kultury i środowiska (18)
 • politologia (15)
 • praca socjalna (13)
 • socjologia (5)
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym (8)

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

 • pedagogika specjalna (5)
 • pedagogika specjalna (studia niestacjonarne) (20)  [schemat rekrutacji analogiczny do studiów stacjonarnych]

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI:

 • administracja (10)
 • stosunki międzynarodowe (12)
 • człowiek w cyberprzestrzeni (5)

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 1 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 16 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 21 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej) na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Kierunki dostępne są w systemie IRK

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach