Rekrutacja zimowa na pielęgniarstwo (studia w jęz. polskim oraz jęz. angielskim)

Informacja o rekrutacji zimowej (śródrocznej) na kierunek pielęgniarstwo [studia w języku polskim oraz języku angielskim prowadzone na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum] ->>

3 stycznia rozpoczęła się rejestracja dodatkowa w IRK. Rejestracja potrwa do 11 lutego (ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej).

W przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została wniesiona w terminie (do 11 lutego), a w dniu 13 lutego o godz. 9:00 kandydat na swoim koncie w IRK nadal nie będzie miał zaksięgowanej opłaty (komunikat "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ"), wówczas prosimy o przesłanie na e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej (maksymalnie do godz. 12:00).

Kandydaci na pielęgniarstwo w języku angielskim (nursing) zostaną zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, z związku z faktem, iż jest to kierunek projektowy (aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zapisać na kierunek).

Kandydatów, którzy rekrutują się w naborze zimowym oraz zgłosili się w rekrutacji wrześniowo-październikowej, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (irk@uksw.edu.pl).

Kandydaci z maturą zagraniczną proszeni są o przesłanie skanu świadectwa maturalnego na adres: admission@uksw.edu.pl w celu przeliczenia punktacji (na pielęgniarstwo w jęz. polskim wraz z tłumaczeniem świadectwa na jęz. polski).

Ogłoszenie wyników na kontach kandydatów w systemie IRK nastąpi 13 lutego (o godz. 14:00).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 14 lutego (czwartek), 15 lutego (piątek).
Osoby z obywatelstwem polskim będą mogły w podanych powyżej dniach złożyć komplet dokumentów w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Medycznego.CM, tj. w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 (Auditorium Maximum), pokój 204T (2. piętro) [dokładne godziny zostaną podane w lutym]. Osoby z obywatelstwem zagranicznym najpierw powinny się zgłosić z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Budynek, 1 piętro, pokój 093, w godzinach 9:00-12:30 (w podanych powyżej dniach).

Zasady rekrutacji na studia w języku polskim -> PDF
Zasady rekrutacji na studia w języku angielskim -> PDF

Rejestracja na studia w jęz. polskim -> system IRK
Rejestracja na studia w jęz. angielskim -> system IRK

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach