Rekrutacja zimowa na pielęgniarstwo (studia w jęz. polskim oraz jęz. angielskim)

Informacja o rekrutacji zimowej (śródrocznej) na kierunek pielęgniarstwo [studia w języku polskim oraz języku angielskim prowadzone na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum] ->>

3 stycznia rozpoczęła się rejestracja dodatkowa w IRK. Rejestracja trwała do 11 lutego (ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej).

W przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została wniesiona w terminie (do 11 lutego), a w dniu 13 lutego o godz. 9:00 kandydat na swoim koncie w IRK nadal nie będzie miał zaksięgowanej opłaty (komunikat "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ"), wówczas prosimy o przesłanie na e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej (maksymalnie do godz. 12:00).

Kandydaci na pielęgniarstwo w języku angielskim (nursing) zostaną zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, z związku z faktem, iż jest to kierunek projektowy (aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy zapisać na kierunek).

Kandydatów, którzy rekrutują się w naborze zimowym oraz zgłosili się w rekrutacji wrześniowo-październikowej, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (irk@uksw.edu.pl).

Kandydaci z maturą zagraniczną proszeni są o przesłanie skanu świadectwa maturalnego na adres: admission@uksw.edu.pl w celu przeliczenia punktacji (na pielęgniarstwo w jęz. polskim wraz z tłumaczeniem świadectwa na jęz. polski).

Ogłoszenie wyników na kontach kandydatów w systemie IRK nastąpiło 13 lutego (o godz. 14:30).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 14 lutego (czwartek), 15 lutego (piątek).
Wykaz dokumentów - studia stacjonarne
Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Medycznego.CM, tj. w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 (Auditorium Maximum), sala 201 (II. piętro), w godzinach: 14 lutego (czw.): 14:00-16:00, 15 lutego (piątek): 9:00 - 15:30.

Rodzaje możliwych komunikatów o wyniku rekrutacji wyświetlanych na kontach kandydatów w systemie IRK:

-> zakwalifikowany (kandydat może składać dokumenty na studia-> złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem przyjęcia na studia niezależnie od miejsca zajmowanego na liście rankingowej; numer miejsca na liście rankingowej nie zmienia się). Kandydaci, którzy złożą dokumenty są przyjmowani na studia.

-> wpisany na listę rezerwową (o ile komisja rekrutacyjna zdecyduje o wpisaniu danej grupy kandydatów na listę rezerwową -> prosimy o śledzenie informacji na kontach w IRK umieszczanych przez komisję rekrutacyjną).

-> niezakwalifikowany

Komunikaty wyświetlane są w zakładce: 'wyniki rekrutacji'.
Informacja dotycząca Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) [wgranie zdjęcia do ELS, wniesienie opłaty]


Zasady rekrutacji na studia w języku polskim -> PDF
Zasady rekrutacji na studia w języku angielskim -> PDF

Rejestracja na studia w jęz. polskim -> system IRK
Rejestracja na studia w jęz. angielskim -> system IRK

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach