Matura IB/EB - rekrutacja dodatkowa

Kandydaci z Maturą Międzynarodową i Europejską są proszeni o przesyłanie na adres e-mail Biura Rekrutacji skanu dyplomu (w tytule e-maila należy napisać odpowiednio: "Matura IB" lub "Matura EB" – do dnia 15 września (niedziela, do końca dnia).

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach