Przyjmowanie dokumentów - II. tura rekrutacji podstawowej (zakończona)

Osoby, które aktualnie mają status "zakwalifikowany" (oraz równocześnie nie mają komunikatu "nieprzyjęty") mogą składać dokumenty w 2. turze.
Na kierunku lekarskim w 2. turze dokumenty składają również osoby z listy rezerwowej, jeśli w komunikacie w systemie IRK mają wyraźne zaproszenie do składania dokumentów.

Lista kierunków, na których prowadzona jest 2. tura przyjmowania dokumentów:

Kampus Wóycickiego (ul. Wóycickiego 1/3)

Wydział Medyczny. Colegium Medicum

Pielęgniarstwo, Kierunek lekarski
Dokumenty będą przyjmowane w dniach 25, 26 lipca, w godz. 9:30 - 12:00, 13:00-15:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Auditorium Maximum), sala 201 (2. piętro).
Uwaga! Na kierunek lekarski dokumenty składają osoby zakwalifikowane oraz osoby będące na liście rezerwowej, jeśli mają w komunikacie wyraźne zaproszenie do złożenia dokumentów. Spośród osób z listy rezerowej zostaną przyjęte te osoby, które złożą dokumenty i znajdą się w limicie miejsc.

Nursing

Dokumenty będą przyjmowane w dniach 22-26 lipca, w godz. 9:30 - 12:00, 13:00-15:00 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Auditorium Maximum), sala 201 (2. piętro).
Please submit a full set of documents for the recruitment committee between July 22-26, and July 29-30 from 9:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 . Documents will be taken up at the campus Wóycickiego Street 1/3, building 21 (Auditorium Maximum), room 201 (2nd floor).


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (budynek 23)
Filozofia, Ochrona środowiska, Psychologia
Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 25-26 lipca b.r. (czw.-pt.) w godz. 10.00-14.00. Miejsce składania dokumentów: sala 308, budynek WNHiS i WFCh nr 23 (Centrum Badań Interdyscyplinarnych) ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa
 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (budynek 23)
Archeologia, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia,
Europeistyka, Historia, Historia sztuki, Ekonomia menedżerska, Ochrona dóbr kultury i środowiska, Politologia, Praca Socjalna, Socjologia, Zarządzanie dziedzictwem kultutowym
Dokumenty będą przyjmowane w dniach 25, 26 lipca br. w sali 319 (budynek 23, III piętro), godz. 9:30-14:30. Osoby z obywatelstwem zagranicznym składają dokumenty w pokoju 226 (budynek 23, II piętro).
 
Wydział Nauk Pedagogicznych (budynek nr 15)
Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika (studia II stopnia niestacjonarne)
Dokumenty należy składać w dniach 25-26 lipca 2019 r.- pokój 1505A oraz 1507A w godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00 Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, 01-938 Warszawa.
 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (budynek nr 23)
Biologia (I stopnia)
Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do dziekanatu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku na ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 409, piętro IV, w dniu 25 lipca w godz. 9-14.

Wydział Studiów nad Rodziną (budynek nr 23)
Nauki o Rodzinie
Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do komisji rekrutacyjnej w terminie 25-26 lipca 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 budynek 23 pokój 215 (II piętro) ul. Wóycickiego 1/3.


Kampus Dewajtis (ul. Dewajtis 5)

Wydział Teologiczny
Dziennikarstwo ogólne, Komunikacja medialno-kulturowa, Teologia ogólna, Coaching i mediacje i społeczne, Teologia (specjal. nauczycielsko-katechetyczna), Komunikacja medialno-marketingowa (II stopnia)
Kandydaci zakwalifikowani mogą składać dokumenty w dniach 25, 26 lipca. Miejsce składania dokumentów: Stary Budynek, parter, pokój 48, godz. 9-13:30.

Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia polska, Filologia włoska, Filologia klasyczna, Kulturoznawstwo, Muzeologia
Kandydaci zakwalifikowani mogą składać dokumenty w dniach 25 i 26 lipca (czwartek, piątek), w godzinach 9.00-14.00, w kampusie przy ul. Dewajtis 5 (01-815 Warszawa), Nowy Budynek, sala 214 (poziom .


Przypominamy, że kandydat, który jest studentem UKSW na określonym kierunku i nie został skreślony z listy studentów tego kierunku, nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach