Przyjmowanie dokumentów - III. tura rekrutacji podstawowej (zakończona)

Na niektórych kierunkach w dniach 29, 30 lipca (poniedziałek, wtorek) prowadzona będzie trzecia tura przyjmowania dokumentów (od osób zakwalifikowanych, które na koncie kandydata w systemie IRK w polu "UWAGI" w zakładce "wyniki rekrutacji" mają wpisany komunikat o możliwości złożenia dokumentów w dniu 29 lipca lub w dniach 29-30 lipca).
III. tura prowadzona jest na wydziałach:
- Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (niektóre kierunki)
- Wydziale Medycznym. Collegium Medicum (nursing)
- Wydziale Studiów nad Rodziną (nauki o rodzinie) [tylko 29 lipca]

Informujemy, że nie będzie trzeciej tury przyjmowania dokumentów na kierunku lekarskim.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach