Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

W dniach 5 sierpnia - 15 września odbywała się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich (oraz niektórych studiach niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych) na następujących kierunkach studiów (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):
 

• WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
biologia (29)
inżynieria środowiska (22)
 
• WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
filozofia (5)
ochrona środowiska (15)
 
• WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
informatyka (10)
matematyka (10)
fizyka (10)
chemia (20)
 
• WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM
pielęgniarstwo (6)
nursing (10) 
 
• WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH 
archeologia (15)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (10)
bezpieczeństwo wewnętrzne (10)
ekonomia (20)
europeistyka (10)
historia (10)
historia sztuki (10)
ochrona dóbr kultury i środowiska (10)
politologia (20)
praca socjalna (10)
socjologia (20)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (20)
 
• WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
filologia klasyczna (3)
filologia polska (4)
muzeologia (10)
 
• WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5)
pedagogika (5)
 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia niestacjonarne)(20) 
pedagogika (studia niestacjonarne) (50)
 
• WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
administracja (5)
stosunki międzynarodowe (5)
człowiek w cyberprzestrzeni (12)
 
• WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna (5)
prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa (2)
 
• WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
nauki o rodzinie (20)
 
• WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna: komunikacja medialno-religijna (19) 
teologia: specjalność coaching i mediacje społeczne (10) 
teologia: specjalność nauczycielsko-katechetyczna (11) 
teologia: specjalność teologia ogólna (6) 
 

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 5 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej) na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Kierunki dostępne są w systemie IRK

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach