Rekrutacja uzupełniająca

Trwające rejestracje w IRK:

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
-> specjalistyczne studia teologiczne [studia II stopnia stacjonarne] - szczegółowe informacje o studiach

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 26 września (g. 12:00) - 15 października (do końca dnia)
-> Rozmowy kwalifikacyjne: 16 października (godzina 10-13, sala 52 w Starym Budynku na Dewajtis)
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 17 października (g. 12:00).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
-> ochrona środowiska [studia II stopnia stacjonarne]
-> filozofia [studia II stopnia stacjonarne]
-> filozofia (studia w jęz. angielskim) [philosophy and culture of East-Central Europe - studia II stopnia stacjonarne]
-> ochrona środowiska (studia w jęz. angielskim) [sustainability studies - studia II stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 26 września (g. 14:00) - 15 października (do końca dnia)
-> Rozmowy kwalifikacyjne (tylko dla kandydatów z dyplomem zagranicznym): 16 października (w celu ustalenia miejsca i godziny należy skontaktować się z Biurem Rekrutacji: admission@uksw.edu.pl)
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 17 października (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: 21 października (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, dokładne miejsce i godziny zostaną podane w późniejszym terminie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM

--> pielęgniarstwo (studia prowadzone w jęz. angielskim - nursing) [studia I stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 9 października - 15 października (do końca dnia)
--> Weryfikacja znajomości jęz. angielskiego: 16 października (g. 10:00 w sali 202, bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3) (dla osób nieposiadających uznawanego certyfikatu)
-> osoby posiadające dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego proszone są o wysłanie skanu tych dokumentów na adres: wmcm@uksw.edu.pl do 14 października do końca dnia 
-> osoby z maturą zagraniczną proszone są o wysłanie skanu  matury przetłumaczonej na język polski lub angielski do 14 października do końca dnia na adres: admission@uksw.edu.pl
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 17 października (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: od 21 do 30 października w budynku Auditorium Maximum, w pokoju nr 201, w dziekanacie Wydziału Medycznego, w godzinach otwarcia dziekanatu dla studentów, dostępnych na stronie Wydziału Medycznego)


Rejestracje w IRK, które zakończyły się:

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
-> teologia: (specjalność coaching i mediacje społeczne) [studia jednolite magisterskie stacjonarne]
-> dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność medialno-marketingowa) [studia II stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:

-> Zapisy: 18 września (g. 12:00) - 23 września (do końca dnia)
-> Rozmowy kwalifikacyjne: 24 września (w Kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Budynek, sala 47 [parter]).
Zakres zagadnień egzaminacyjnych:
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia)
-
coaching i mediacje społeczne (studia jednolite magisterskie)

-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 26 września (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: 27, 30 września (g. 10-13:30), (w Kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Budynek, sala 48 [parter]).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
-> bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej [studia II stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 19 września (g. 10:00) - 23 września (do końca dnia)
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 26 września (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: 1 października (ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 17, s. 1703, w godz. 9.00-10.00)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
-> inżynieria środowiska [studia II stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 01 października (g. 13:00) - 4 października (do końca dnia)
-> Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów spoza kierunków marcierzystych i pokrewnych: 7 października (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pokój 407, godz. 12)
-> Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 7 października (w celu ustalenia miejsca i godziny należy skontaktować się z Biurem Rekrutacji: admission@uksw.edu.pl)
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 8 października (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: 9 października (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 pokój 409 (bud.23), godziny 9.00-12.00)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
-> archeologia [studia II stopnia stacjonarne]
-> historia [studia II stopnia stacjonarne]
-> historia sztuki [studia II stopnia stacjonarne]
-> politologia [studia II stopnia stacjonarne]
-> socjologia [studia II stopnia stacjonarne]

Harmonogram rekrutacji:
-> Zapisy: 01 października (g. 13:00) - 11 października (do końca dnia)
-> Rozmowy kwalifikacyjne (tylko dla kandydatów z dyplomem zagranicznym): 14 października (w celu ustalenia miejsca i godziny należy skontaktować się z Biurem Rekrutacji: admission@uksw.edu.pl)
-> Ogłoszenie wyników (na kontach kandydatów w systemie IRK w zakładce "wyniki rekrutacji"): 15 października (g. 12:00).
-> Przyjmowanie dokumentów: 16, 17 października (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, godz. 10-14, numery sal podane są na kontach kandydatów)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach