Przyjmowanie dokumentów - rekrutacja dodatkowa

Miejsca i godziny przyjmowania dokumentów dla osób zakwalifikowanych i oznaczonych jako zaproszone do składania dokumentów w ramach rekrutacji dodatkowej:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do dziekanatu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku na ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 409, piętro IV, w dniach 23 i 24 września w godz. 10:00-14:00.


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 23 i 24 września b.r. (pn., wt. ) w godz. 11.00-14.00. Miejsce składania dokumentów: sala 308, budynek WNHiS i WFCh nr 23 (Centrum Badań Interdyscyplinarnych) ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa. 


Wydział Nauk Humanistycznych

Komunikat dla osób zakwalifikowanych: Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do komisji rekrutacyjnej w terminie 23, 24 września (poniedziałek, wtorek), w godzinach 9.00 - 14.00. Adres: kampus przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Nowy Budynek, sala 214.


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Osoby z obywatelstwem polskim prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do komisji rekrutacyjnej w terminie 23 do 24 września 2019 r. w Kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23 w pokoju nr 103 (parter) w godzinach: od godziny 9.00 do 15.00. Osoby z obywatelstwem zagranicznym zgłaszają się z dokumentami do pok. 226 (II piętro) w Kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23.


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 23 i 24 września w godzinach 10:00-13:00 w sali 033 w budynku 21 przy ul. Wóycickiego 1/3


Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Medycznego.Collegium Medicum w terminie 23, 24 września, w godz. 9:30 - 12:00, 13:00-15:00. Dokumenty będą przyjmowane w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Auditorium Maximum), sala 201 (2. piętro).

Please submit a full set of documents for the recruitment committee. Documents will be taken up at the campus Wóycickiego Street 1/3, building 21 (Auditorium Maximum), room 201 (2nd floor) each day from Monday to Friday from 8:00 till 16:00. The last date for documents submission is October 15th. The studies will start from the 1st October 2019.


Wydział Nauk Pedagogicznych

Dokumenty należy składać w dniach 23-24 września 2019 r. w pokoju 1505A, godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, 01-938 Warszawa


Wydział Prawa i Administracji

Kandydaci składają dokumenty w dniach 23, 24 września 2019 r. (poniedziałek, wtorek) w godz. 9.00 - 14.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UKSW (Wóycickiego 1/3, bud. 17).

Osoby zaproszone do złożenia dokumentów z listy rezerwowej, informację o tym, czy znalazły w liście przyjętych na studia (tj. powyżej punktowego progu przyjęcia), otrzymają na koncie kandydata w systemie IRK najpóźniej w dniu 25 września do godz. 12:00.

Osoby zakwalifikowane z obywatelstwem zagranicznym składają dokumenty w dniach 23-24 września w godzinach 9-13 przy ul. Wóycickiego, budynek nr 17, pok. 1704.
 


Wydział Prawa Kanonicznego

Osoby zakwalifikowane są proszone o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego (pokój nr 54, w gmachu przy ul. Dewajtis 5) dnia 23 lub 24 września 2019 roku w godz. od 9.00 do 14.00


Wydział Studiów nad Rodziną

Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów do komisji rekrutacyjnej w terminie 23-24 września 2019r. w godzinach 8.00-11.30, dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 23, pokój 215, 2 piętro.


Wydział Teologiczny

Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 23-24 września przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 48 w godz. 10:00-13:00. Kandydat składa następujące dokumenty: wydrukowana z systemu IRK ankieta kandydata, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz kserokopia, dowód wniesienia opłaty za legitymację, jedno zdjęcie, zaświadczenie od proboszcza lub katechety.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach