Przyjmowanie dokumentów na studiach bez kwalifikacji (studia niestacjonarne)

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ ZZasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW  

Terminy przyjmowania dokumentów przez poszczególne wydziały, po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK (przy składaniu wymagana maseczka oraz własny długopis):

Kampus Dewajtis, ul. Dewajtis 5

 
Wydział Teologiczny
Teologia ogólna
Dokumenty będą przyjmowane od 15 lipca w godzinach od 9 do 13 w pokoju nr 48

Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia polska, Kulturoznawstwo

Dokumenty będa przyjmowane od 25 sierpnia od wtorku do czwartku w godzinach 10-14, w pokoju 310, kontakt z komisją rekrutacyjną: rekrutacja.wnh@uksw.edu.pl

Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne, specjalność administracyjno-sądowa

Dokumenty można przesłać pocztą na adres dziekanatu Wydziału, lub od 20 lipca złożyć w dziekanacie (p. 54 Stary Gmach ul. Dewajtis 5) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.
W przypadku wysyłki dokumentów, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
- ankiety wydrukowanej i podpisanej z systemu IRK
- kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy) 
- potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej i za elektroniczną legitymację studencką

Kampus Wóycickiego, ul. Wóycickiego 1/3

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
budynek 14, pokój 1407

Psychologia

Dokumenty będą przyjmowane w terminach:

28 sierpnia w godz. 9.30-13.30
1.09-4.09 w godz 9.30-13.30
 
UWAGA!
Maturzyści z ubiegłych  lat mogą  przesłać dokumenty pocztą do 28 sierpnia na adres:
UKSW
Sekretariat psychologii niestacjonarnej
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14, p. 1407
01-938 Warszawa
Prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
- ankiety wydrukowanej i podpisanej z systemu IRK
- kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy) 
- potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej i za elektroniczną legitymację studencką

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
budynek 21

Informatyka, Matematyka

Dokumenty będą przyjmowane od 20 lipca do 7 października w dziekanacie Wydziału (pokój 113, budynek 21) w godzinach 10:00-13:00.

Przed złożeniem dokumentów należy uzgodnić mailowo termin. W wiadomości należy podać proponowany dzień i przedział czasowy, i wysłać ją na adres: matematyka@uksw.edu.pl, temat wiadomości: Kandydat niestacjonarny – składanie dokumentów.
Po uzyskaniu potwierdzenia zapraszamy do Dziekanatu WMP.SNŚ.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja, Prawo

Dokumenty będą przyjmowane:
1-4 września 2020 r. w godz. 8.30-14.00


Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Dokumenty na studia niestacjonarne należy przesyłać pocztą do 04.10.2020 r. (data stempla pocztowego) lub do wyczerpania limitu miejsc:

Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne  I i II stopień 
prosimy o przesłanie na adres:
ul. Wóyciciego 1/3, bud. 23 pok. 226, 01-938 Warszawa
 
Kierunki:
Ekonomia I stopnia i Ekonomia menedżerska II stopnia 
prosimy o przesyłanie na adres:
ul. Wóyciciego 1/3, bud. 23 pok. 228, 01-938 Warszawa
 
Prosimy o przesłanie:
- ankiety wydrukowanej i podpisanej z systemu IRK
-  kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów I stopnia/mgr wraz z suplementem (oryginały do wglądu przy podpisaniu umowy) 
- potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej i za elektroniczną legitymację studencką

Wydział Studiów nad Rodziną
budynek 23

Nauki o rodzinie
Dokumenty na  studia niestacjonarne będą przyjmowane od dnia 17 sierpnia 2020 r. w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach porannych  9-10 i w godzinach popołudniowych 14-15.
Miejsce przyjmowania: dziekanat czyli pok. 215.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach