Przyjmowanie dokumentów na studiach bez kwalifikacji (studia niestacjonarne)

UWAGA! OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ ZZasady bezpieczeństwa obowiązujące przy składaniu dokumentów na studia w UKSW  

Terminy przyjmowania dokumentów przez poszczególne wydziały, po uprzednim dokonaniu rejestracji w IRK (przy składaniu wymagana maseczka oraz własny długopis):

Kampus Dewajtis, ul. Dewajtis 5

 
Wydział Teologiczny
Teologia ogólna
Rejestracja na studia do 16 października, dokumenty będą przyjmowane do 19 października w godzinach od 9 do 13 w pokoju nr 48

Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia polska, Kulturoznawstwo

Rejestracja na studia do 12 października, dokumenty będa przyjmowane do 20 października od wtorku do czwartku w godzinach 10-14, w pokoju 310, kontakt z komisją rekrutacyjną: rekrutacja.wnh@uksw.edu.pl

Wydział Prawa Kanonicznego
Prawo kanoniczne, specjalność administracyjno-sądowa

Termin rejestracji do dnia 12.10.2020 roku.
Termin składania dokumentów do 13.10.2020 roku w dziekanacie (p. 54 Stary Gmach ul. Dewajtis 5) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.
Dokumenty można przesłać także drogą pocztową na adres dziekanatu Wydziału.

W przypadku wysyłki dokumentów, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
- ankiety wydrukowanej i podpisanej z systemu IRK
- kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy) 
- potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej i za elektroniczną legitymację studencką

Kampus Wóycickiego, ul. Wóycickiego 1/3

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
budynek 14, pokój 1407

Psychologia

Rekrutacja na psychologię niestacjonarną została zakończona z powodu wypełnienia limitu miejsc.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
budynek 21

Informatyka I stopnia, Matematyka I stopnia 

Rejestracja w sytemie trwa do 14 października. Dokumenty będą przyjmowane do 19 października w dziekanacie Wydziału (pokój 113, budynek 21) w godzinach 10:00-13:00.

Przed złożeniem dokumentów należy uzgodnić mailowo termin. W wiadomości należy podać proponowany dzień i przedział czasowy, i wysłać ją na adres: matematyka@uksw.edu.pl, temat wiadomości: Kandydat niestacjonarny – składanie dokumentów.
Po uzyskaniu potwierdzenia zapraszamy do Dziekanatu WMP.SNŚ.

Wydział Prawa i Administracji

Administracja, Prawo

Rejestracja w systemie do 12 października, dokumenty będą przyjmowane do 13 października 2020 r.:

wtorki, środy w godzinach 9:00 - 12:00
czwartki w godzinach 12:00-15:00

Budynek 23, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
prawo niestacjonarne w sali 403
administracja niestacjonarna w sali 405


Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Rejestracja na studia do dnia 16 października, dokumenty na studia niestacjonarne należy przesyłać pocztą do 19.10.2020 r. (data stempla pocztowego) lub do wyczerpania limitu miejsc:

Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia
prosimy o przesłanie na adres:
ul. Wóyciciego 1/3, bud. 23 pok. 226, 01-938 Warszawa. 
UWAGA: studia I stopnia na tym kierunku nie będą uruchomione
 
Kierunki:
Ekonomia I stopnia i Ekonomia menedżerska II stopnia 
prosimy o przesyłanie na adres:
ul. Wóyciciego 1/3, bud. 23 pok. 228, 01-938 Warszawa Jest możliwość osobistego złożenia dokumentów - po wcześniejszym umówieniu się na złożenie dokumentów (w godzinach 8-15 pon-pt).
 
Prosimy o przesłanie:
- ankiety wydrukowanej i podpisanej z systemu IRK
-  kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu studiów I stopnia/mgr wraz z suplementem (oryginały do wglądu przy podpisaniu umowy) 
- potwierdzenie dokonania opłat: rekrutacyjnej i za elektroniczną legitymację studencką

Wydział Studiów nad Rodziną
budynek 23

Nauki o rodzinie
Rejestracja w systemie trwa do 16 października
Dokumenty na  studia niestacjonarne będą przyjmowane do dnia 20  października 2020 r., w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach porannych  9-10 i w godzinach popołudniowych 14-15.
Miejsce przyjmowania: dziekanat czyli pok. 215.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach