Problem: Nie zapisują się dane w zakładce wykształcenie... (IRK)

Jeśli występuje problem z zapisaniem danych w zakładce WYKSZTAŁCENIE w IRK, przypominamy kandydatom z nową maturą, że w zakładce dotyczącej wykształcenia należy:
w pozycji: Nazwa ukończonej szkoły średniej - należy wybrać/wpisać ukończoną szkołę średnią
w pozycji: nowa matura - należy po kolei uzupełnić: numer matury, data wystawienia dokumentu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, która wydała świadectwo (czyli z list wyboru wybrać: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA i wskazać stosowne miasto).
Jeżeli zarówno w górnej jak i w dolnej części zakładki WYKSZTAŁCENIE zostanie wybrana szkoła średnia - dane nie zostaną zapisane!
 
Moje dane osobowe
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach