PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA W UKSW (STUDIA Z KWALIFIKACJĄ -> REKRUTACJA DODATKOWA): ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE STANEM PANDEMII, MIEJSCA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

UWAGA!

DOKUMENTY MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRE NA SWOIM KONCIE ZOSTANĄ ZAPROSZONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Szczegóły na kontach kandydatów w IRK i poniżej

Przed złożeniem dokumentów koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Brak spełnienia poniższych wymogów spowoduje, że kandydat nie będzie mógł wejść na teren uczelni.

OBOWIĄZKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANE OD KANDYDATÓW SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY


MIEJSCA i GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

KAMPUS DEWAJTIS

1) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH (filologia polska II stopień, kulturoznawstwo II stopień)
14-15 października w godzinach 10:00 - 15:00, DEWAJTIS 5, Nowy Gmach, sale 214, 215 (poziom -1)


 
KAMPUS WÓYCICKIEGO
 
1) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH (archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym)
14 października w godzinach 9:00 - 13:00, WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, p. 310 (3. piętro)

2) WYDZIAŁ SPOŁECZNO - EKONOMICZNY (bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, politologia, praca socjalna, socjologia)
14 października w godzinach 10:00 - 14:00, WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, aula 104 (parter)

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach