Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Poniżej znajdują się informacje dotyczące: umieszczania pliku cyfrowego ze zdjęciem do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na koncie w IRK, wnoszenia opłaty za ELS oraz sytuacji, w której kandydat posiada ELS UKSW.

UMIESZCZENIE PLIKU ZE ZDJĘCIEM NA KONCIE KANDYDATA W IRK

Informujemy, że zdjęcie do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) można umieścić na swoim koncie w IRK [jako plik jpg]. System IRK jest cały czas czynny dla wgrywania zdjęć -> nie ma tutaj daty granicznej.

Osoby, które wgrały plik ze zdjęciem prosimy o cierpliwe oczekiwanie na weryfikację fotografii.
Nieumieszczenie zdjęcia na koncie w IRK nie skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji (wgranie zdjęcia jest natomiast konieczne do wydrukowania z konta kandydata w IRK ankiety kandydata oraz podania o wydanie ELS, które są wymagane przy składaniu dokumentów).

WNIESIENIE OPŁATY ZA ELS

Kandydaci na studia stacjonarne wnoszą opłatę za ELS dopiero po opublikowaniu wyników -> opłatę wnoszą wyłącznie:
- osoby zakwalifikowane do składania dokumentów
lub
- osoby z list rezerwowych, które na swoim koncie rejestracyjnym otrzymają wyraźny komunikat, że mogą złożyć dokumenty (dotyczy kierunków: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni - o ile komisja rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji wyznaczy listę rezerwową).

Opłatę należy wnieść na numer konta widoczny na ostatniej stronie podania z konta w IRK (opcja "wydruk podań").
UWAGA: jest to inny numer, niż ten, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.


Opłata wynosi 22zł.

Informacja dla osób, które posiadają ELS UKSW i biorą udział w rekrutacji 2020/21:
Osoby, które posiadają ELS UKSW (np. aktualnie studiują lub złożyły egzamin licencjacki/magisterski, ale nie odebrały jeszcze dyplomu) mogą nie wnosić opłaty za ELS (o ile na ELS jest jeszcze miejsce na hologramy przedłużające ważność legitymacji). Jeśli osoby te zdecydują się nie wnosić opłaty za ELS, wówczas w momencie składania dokumentów nie składają strony z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz:
a) jeżeli zmieniają wydział, muszą zgłosić w dziekanacie właściwym dla kierunku, na który teraz się rekrutują, że posiadają ELS wydaną na innym wydziale (kandydat informuje dziekanat, że posiada aktualnie ELS oraz informuje, na jakim wydziale legitymacja została wydana);
b) jeżeli pozostają na tym samym wydziale, zgłaszają w dziekanacie fakt, że posiadają ELS UKSW (kandydat informuje dziekanat, że posiada aktualnie ELS UKSW).

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach