Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 14 lipca w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 13 lipca o godzinie 9:00 do wetryfikacji znajomości języka polskiego.

Zasady BHP obowiązujące na egzaminie: WYTYCZNE

Na egzamin należy mieć ze sobą dokumnet ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kandydata. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach