Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia (dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej)

Rozmowa kwalifikacyjna dla posiadaczy dyplomu zagranicznego odbędzie się 06 października w miejscu i godzinach podanych w późniejszym terminie. 

UWAGA- osoby z obywatelstwrem inne niż polskie powinny przystąpić dnia 06 października o godzinie 8:30 do zdalnej wetryfikacji znajomości języka polskiego (informacja o egzaminie z języka polskiego)

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach