Progi punktowe i liczba osób na miejsce w rekrutacji 2020/2021

Poniżej prezentujemy progi punktowe oraz liczbę osób na miejsce w minionej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacji na rok akademicki 2020/21). Próg oznacza punktację ostatniej osoby mieszczącej się w limicie miejsc dla danego kierunku określonym Uchwałą Senatu UKSW:

Kierunek

Próg

Liczba osób
na miejsce

Kierunek lekarski

 78,80  

 13,78  

Psychologia

 73,90  

 10,63  

Prawo

 72,15  

 4,05  

Komunikacja medialno-kulturowa

 71,80  

 3,35  

Dziennikarstwo ogólne

 69,05  

 3,37  

Stosunki międzynarodowe

 65,70  

 4,91  

Ekonomia

 65,45  

 7,36  

Filologia włoska

 65,00  

 3,00  

Filologia polska

 64,50  

 2,33  

Politologia

 63,10  

 3,20  

Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa

 63,10  

 3,00  

Matematyka

 61,20  

 2,50  

Informatyka

 60,40  

 3,66  

Socjologia

 59,00  

 4,23  

Europeistyka

 58,50  

 3,52  

Historia

 58,30  

 2,02  

Kulturoznawstwo

 58,00  

 2,08  

Historia sztuki

 56,70  

 1,92  

Administracja

 56,40  

 3,32  

Filozofia

 56,00  

 1,76  

Biologia

 55,50  

 1,68  

Człowiek w cyberprzestrzeni

 53,60  

 2,94  

Filologia klasyczna

 53,00  

 1,43  

Archeologia

 51,70  

 2,10  

Ochrona środowiska

 50,60  

 2,52  

Pedagogika

 50,40  

 3,38  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 49,80  

 3,28  

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 49,50  

 2,63  

Nauki o rodzinie

 48,70  

 1,73  

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

 48,40  

 1,40  

Pielęgniarstwo

 46,80  

 3,25  

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 45,20  

 2,00  

Inżynieria środowiska

 44,20  

 2,20  

Chemia

 43,60  

 2,43  

Fizyka

 43,60  

 1,45  

Pedagogika specjalna

 43,10  

 1,86  

Praca socjalna

 41,20  

 1,60  

Muzeologia

 38,00  

 1,13  

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna

 33,30  

 1,08  

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach