INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI (odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów)

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (Odbiór dokumentów po rekrutacji przez Kandydatów nieprzyjętych na studia stacjonarne lub rezygnujących przed rozpoczęciem studiów

Dokumenty można odbierać w dziekanatach poszczególnych kierunków w dniach 4 oraz 8 i 9 września w bud. nr 23.

Obowiązują standardowe godziny przyjęć w Dziekanatach:

wtorek, środa            godz. 9.00 - 12.00;

Dziekanat

Numer pokoju (IV piętro)

Prawo stacjonarne

402

Administracja stacjonarna

404

Stosunki międzynarodowe

410

Człowiek w cyberprzestrzeni

410

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

410

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach