Rekrutacja dodatkowa na studia z kwalifikacją

W terminie od 10 września (od godz. 12) do 5 października (do końca dnia) odbywała się rekrutacja dodatkowa na STUDIA Z KWALIFIKACJĄ tj. studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa).

Lista kierunków, na które odbędzie rekrutacja dodatkowa (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

• WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU
studia I stopnia:
biologia (33)
inżynieria środowiska (17)
studia II stopnia:
biologia (8)
inżynieria środowiska (13)
 
• WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
studia I stopnia:
ochrona środowiska (15)
studia II stopnia:
filozofia (14)
ochrona środowiska (9)
 
• WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
studia I stopnia:
informatyka (20)
matematyka (10)
fizyka (10)
chemia (15)
studia II stopnia:
informatyka (12)
matematyka (18)
fizyka (6)
chemia (10)
 
• WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
studia I stopnia:
archeologia (9)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (6)
historia (17)
historia sztuki (8)
ochrona dóbr kultury i środowiska (22)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (13)
studia II stopnia:
archeologia (20) - rejestracja do 7 października do godz. 12:00 (kandydatów, którzy zarejestrują się w dniach 5, 6, 7 października prosimy o przesłanie dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl do 8 października do godz. 9)
historia (24)
historia sztuki (2)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (9)
 
• WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
studia I stopnia:
filologia klasyczna (32)
filologia polska (19)
muzeologia (14)
kulturoznawstwo (9)
filologia włoska (25)
studia II stopnia:
filologia polska (26)
kulturoznawstwo (25)
 
• WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
studia I stopnia:
administracja (8)
człowiek w cyberprzestrzeni (9)
studia II stopnia:
administracja (52)
stosunki międzynarodowe (46)
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (37)
 
• WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
jednolite studia magisterskie:
prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna (8)
prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa (3)
 
• WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
studia I stopnia:
nauki o rodzinie (20)
studia II stopnia:
nauki o rodzinie (15)
 
• WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
studia I stopnia:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna: komunikacja medialno-kulturowa (3)
jednolite studia magisterskie:
teologia: specjalność coaching i mediacje społeczne (12)
teologia: specjalność nauczycielsko-katechetyczna (12)
teologia: specjalność teologia ogólna (7)
studia II stopnia:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna: komunikacja medialno-marketingowa (19)
specjalistyczne studia teologiczne (18)
 
• WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
studia I stopnia:
bezpieczeństwo wewnętrzne (30)
europeistyka (5)
politologia (10)
praca socjalna (25)
socjologia (5)
studia II stopnia:
politologia (25)
socjologia (20)
 

TERMINARZ REKRUTACJI DODATKOWEJ:

Początek zapisów: 10 września (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 5 października (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 9 października (godz. 12:00) -> na kontach kandydatów w systemie IRK (zakładka 'wyniki rekrutacji').
Przyjmowanie dokumentów: 12, 13 października (I. tura). Przeprowadzenie II. tury przyjmowania dokumentów uzależnione jest od niewypełnienia limitu miejsc w I. turze.

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej, dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej, tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Teologiczny, dla których opłata rekrutacyjna wynosi 100zł).

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji dodatkowej na studia z kwalifikacją
Kierunki dostępne są w systemie IRK.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach